Lajme KLSH    

Një auditim i Kontrollit të Lartë të Shtetit zbardh se si Ministria e Financave dhe Ekonomisë devijon fondet e investimeve të huaja duke i përdorur për udhëtime, dieta, fjetje apo trajnime. TV Scan disponon raportin e auditimit të KLSH, ku është konstatuar se se fondet për projekte me financim të huaj paraqiten me keqklasifikim në raportimin për efekt buxheti në shumën 106, milion lekë, ku raportohen si investime fonde të ekzekutuara në trajnime dhe konsulenca.Shpenzimet në projekte për mbështetjen e turizmit, si shpenzime transporti, dieta, fjetje, apo akte ekspertimi, planifikohen dhe raportohen si investime në turizëm, keqklasifikim i konstatuar në shumën 7.9 milion lekë.  Raporti thekson se bëhet fjalë për gabim të konstatuar që në fazën e planifikimit e deri në raportim.Ndërkohë që devijimeve nuk u shpëtojnë as fondet e brendshme. Projektet të parashikuara të realizohen me fondet buxhetore të investimeve kapitale me financim të brendshëm në vitin 2018, janë realizuar me fonde të buxhetit operativ të vitit 2017, devijancë e konstatuar në shumën 13 milion lekë.Lorenc Rabeta/SCAN

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka depozituar raportin vjetor në kuvend i cili pritet që të diskutohet me debate mes këtij institucioni dhe kuvendit. KLSH thotë se nuk bie dakord me mënyrën e raportimit të disa të dhënave me ministrinë e financave, duke pretenduar borxh dhe deficit më të lartë në buxhet. Në total vlera e parregullsive që janë gjetur gjatë auditimeve në vitin 2018-ë është 1.7 miliard euro.Raporti vjetori i Kontrollit të Lartë të Shtetit pritet që të shkaktojë një përplasje mes këtij institucioni dhe parlamentit gjatë kohës që do të diskutohet në kuvend.KLSH jo vetëm që pranon se ka një opinion të kundërt me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për mënyrën e menaxhimit dhe raportimeve të financave publike, por ka zbuluar edhe një dëm ekonomik në vlerën 193 milion eurove si dhe shkelje të disiplinës financiare të cilat arrijnë 923 milion euro. Në total shkeljet e institucioneve shtetërore për vitin e shkuar arrijnë shkel 1.7 miliard euro.Kjo shifër e parregullsive financiare dëmit ekonomik që administrata ka bërë me paratë e tatimpaguesve arrin në 13% të prodhimit kombëtar të vendit.Në analizën e KLSH-së rezulton se shpërdorimi i parave publike me dëm ekonomik është rritur gjatë viteve të fundit në mënyrë eksponenciale.Për një dekadë, nga viti 2002 deri në 2011-ën, dëmi ekonomik zë vlerën e 376 milion eurove, ndërsa për periudhën 2012-2018 është 5 fishuar, duke arritur në 1.8 miliard euro.Kontrolli i Lartë i Shtetit evidenton se detyrimet e prapambetura vijojnë të mbeten problem në financat publike duke bërë që gjatë 2018-ës të jenë paguar fatura me vlerë 100 milion euro, të cilat duhet të ishin shlyer në 2017-n, çka ka bërë që të mos ketë rritje faktike të buxhetit nga viti në vit.Për vitin 2017-ë deficiti buxhetor sipas llogaritjeve të KLSH-së duhet të ishte 3.54% e prodhimit të brendshëm bruto dhe jo 2% sa raportohet nga ministria e Financave, ndërsa borxhi do të luhatej mes nivelit 70-74% e prodhimit të brendshëm bruto, dhe jo rreth nivelit 65% sa e parashikon plani buxhetor afatmesëm i miratuar nga qeveria.OLA XAMA

Gjetjet e raportit më të fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për biznesin e vogël në Shqipëri, si dhe ai i Bankës Botërore, konfirmojnë situatën shqetësuese ekonomike të shqiptarëve.Ky është mendimi i ish-deputetes demokrate Jorida Tabaku, e cila në një intervistë për ABC News, thekson se goditja e biznesit të vogël dhe rritja e taksave thellojnë varfërinë.“Përfshirja e bizneseve me të ardhura mbi 2 mln, në TVSH, ka sjellë uljen e të ardhurave nga TVSH. Dha një efekt të menjëhershëm në rritjen e kostove të biznesit të vogël. Me fund të 2018 janë mbyllur 78 mijë biznese të vogla, por është përshpejtuar ritmi i mbylljes pas 1 prillit 2018, kur hyri në fuqi TVSH për biznesin e vogël”.Më i godituri sipas raportit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, i mbështetur edhe nga ai i Bankës Botërore mbetet biznesi i vogël.“Dhënia e disa favoreve fiskale që diskriminon biznesin e vogël dhe vendas, produktin e biznesit të vogël e paguan me 20% TVSH, ndërsa tek bizneset e mëdha me 6%. Kjo është shkatërruese për biznesin. Qeveria duhet të heqë dorë nga kjo praktikë që dëmton më të voglin”.Kjo skemë ka dështuar edhe në gjenerimin e më shumë të ardhurave sa i përket administratës tatimore, thekson Tabaku.“Futja e biznesit të vogël nuk ka ndikuar, përkundrazi  ka rezultuar në të ardhura më të ulta dhe konsumi në përgjithësi ka rënë. Të njëjtat shifra vijojnë të jenë edhe për dy muajt e parë të vitit”.Një element tjetër i përmendur në raportin është ai i rimbursimit të TVSH-së ndaj bizneseve, që sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar arrin shifrën 120 milionë euro.“Në raportin e KLSH detyrimet e prapambetura arrijnë në 190 milion dollarë”, thotë Tabaku.“Kjo ul besueshmërinë dhe integritetin në sistemin tatimor” sipas vlerësimit të FMN-së. Njëkohësisht është Banka Botërore ajo që vëren se biznesi i madh në Shqipëri mbulon vetëm 42% të tregut.Kur në rajon është mbi 55%, rritja e taksave, ngushtimi i hapësirave, mungesa e konkurencës, tenderët në një dorë njerëzish kanë bërë që biznesi të mos jetë punëdhënësi më i madh”.Janë këto shifra ato që tregojnë realitetin e shqiptarëve, thekson Tabaku.“Raporti thotë se 35% e shqiptarëve jetojnë me më pak se 5 dollarë në ditë. Tatohet puna më shumë se në gjithë rajonin. Në Shqipëri janë 52% e forcës së punës që janë të papunë afatgjatë”.Arsye që sipas Jorida Tabakut kanë sjellë edhe rishikimin e rritjes ekonomike nga Banka Botërore, e cila parashikoi uljen nga 4.2% në 2018-ën, në 3.7 në 2020-ën.“…dhe energjia eletrike s’do ketë ndikimin që ka në rritjen ekonomike”.Për këtë thekson propozimin e demokratëve me vendosjen e pragut të TVSH-së për bizneset në 14 milion si mundësi reale për rritje ekonomike, punësimi dhe një rritje të të ardhurave si pjesë e Prodhimit të Brendshëm Bruto i cili sot, sipas Tabakut ka pësuar rritje vetëm për shkak të taksave shtesë që kanë paguar shqiptarët në këto 5 vjet, vlerë që kap shifrën 1.9 miliard euro./abcnews.al

Nga auditimet e kryera gjatë vitit 2018 nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, vlera e efekteve negative në buxhet nga keqmenaxhimi, shpërdorimi i fondeve publike, apo korrupsioni ka arritur në shifrën rekord prej afro 1.5 miliardë dollarësh.E dhëna vjen përmes raportit përfundimtar të punës së Departamentit të Auditimit të Buxhetit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, i disponuar nga Scan.  Krahasuar me një vit më parë, kur totali i dëmit arrinte në 1.1 miliardë dollarë vlera e munguar në buxhetin e shtetit është rritur me rreth 36%.Për vitin 2018, grupet e auditimit të Departamentit të Auditimit të Buxhetit kanë ushtruar kontrolle në 24 subjekte, në disa prej të cilave janë përfshirë edhe auditues polakë.Sipas analizës së departamentit, Për vitin 2018 në auditimet e kryera janë lënë gjithsej 519 rekomandime për përmirësimin e gjendjes dhe problematikave të konstatuara, krahasuar me 409 rekomandime që ishin dhënë një vit më parë. Masat për shpërblim dëmi ekonomik të shkaktuara, të konstatuara gjatë auditimeve të vitit 2018 janë në shumën 2,2 miliardë lekë, afërsisht 22 milionë dollarë. Për këtë dëm janë propozuar nga KLSH 14 masa administrative, 138 masa disiplinore.  Në total efektet negative nga shkeljet në buxhet arrijnë vlerën e 159 miliardë lekëve, afërisht 1.5 miliardë dollarë.Lorenc Rabeta/SCAN