Lajme KLSH    

Kuvendi do të diskutojë nen për nen buxhetin e vitit të ardhshëm dhe projektligjet e paketës fiskale. Në këtë kuadër, deputetët e Partisë Demokratike kanë propozuar disa amendamente, mes të cilave ndryshimin e shkallës së tatimfitimit, uljen e TVSH-së, uljen e tatimit mbi të ardhurat personale, për uljen e taksës së qarkullimit, për shpërblimin e pensionistëve, dëmshpërblimin e ish të përndjekurve politikë etj.1-Amendament për ndryshimin e shkallës së Tatim Fitimit në 9% (Edmond Spaho)Argumentimi i PD-“Raportet ndërkombëtare tregojnë se Shqipëria ka taksa të larta. Barra fiskale në Shqipëri është 37.% dhe ky është një nga shkaqet e largimit të investitorëve të huaj. Dhoma e Tregtisë Shqiptaro-Britanike u kërkoi deputetëve me një letër pak ditë më parë të gjenin konsensus për rikthimin e taksës së sheshtë 10%. PD propozon uljen e normës së tatimit në 9 % nga  nga 15% që është aktualisht Kjo masë lehtëson bizneset, redukton informalitetin, nxit zhvillimin ekonomik, hapjen e vendeve të reja të punës, krijon kushte për nxitjen e investimeve të huaja, si dhe përmirëson nivelin e jetesës së shqiptarëve”.2-Amendament për uljen e TVSH 15 % dhe pragu i TVSH 12 milionë lekë  (Nadire Meçorapaj)Argumentimi i PD-“Të ardhurat nga TVSH janë ulur këto vite për shkak, kryesisht, të informalitetit dhe rënies së konsumit.  Propozohet rishikimi i normës tatimore të T.V.SH.  nga 20% ne 15 %, Ulja e TVSH-së dhe ulja e pragut në 12 milionë për Biznesin e Vogël do të japë një efekt të menjëhershëm në rritjen e konsumit dhe do të ndikojë në  uljen e informalitetit, i cili nuk zgjidhet duke e goditur biznesin por duke e lehtësuar atë”3-Amendament për uljen e tatimit mbi të ardhurat personale (Fatbardha Kadiu) Argumentimi i PD- “Të ardhurat që vijnë nga paga zënë rreth 60% të strukturës së tatimit mbi të ardhurat personale. Kjo tregon se politika e qeverisë për taksën progresive rëndon më shumë tek shtresa e mesme dhe rrogëtarët. Prandaj propozohet përjashtimi nga ky sistem taksimi për të gjitha pagat nën 35.000 lekë dhe ulja e normës e tatimit në 9 (nëntë) për qind për të gjithë pagat mbi 35.000 lekë”4-Amendament për regjistrimin e koncesioneve në borxhin publik  (Jorida Tabaku)Argumentimi i PD-“FMN kritikoi vendimin e qeverisë për të  kryer investime publike nëpërmjet PPV-ve dhe tha se “kjo paraqet rreziqe të konsiderueshme fiskale”. FMN theksoi se “duhet të reflektohet me transparence ndikimi që kanë PPP-të në llogaritë fiskale dhe borxhin publik”. Fshehja e këtij borxhi nga letrat e buxhetit është një tentativë për të maskuar realitetin e borxhit në vend, që në pak vite do të rritet me 7%. Prandaj propozohet që tavani për vlerën totale të kontratave koncesionare/PPP-të ekzistuese dhe ato të kontraktuara për vitin 2018, në përputhje me të dhënat e regjistrit të koncesioneve, të jetë 40.1% e PBB-së”5-Amendament për uljen e taksës së qarkullimit  (Edmond Spaho)Argumentimi i PD- “Për shkak të ndryshimit të taksës së qarkullimit në 2014-ën, të dhënat e GIZ tregojnë se shqiptarët e blejne karburantin më çmim thuajse të njëjtë me qytetarët e Austrisë dhe Gjermanisë. Për uljen e ndjeshme të çmimit propozohet që taksa e qarkullimit për benzinën dhe gazolin të jetë 7 lekë/litri. Kjo e ul çmimin me 24 lekë/për litër”6-Amendament për rritjen e pagave  (Bardh Spahia)Argumentimi i PD- “Në programin e qeverisë dhe sipas pohimeve të Edi Ramës, nuk është parashikuar rritje pagash pavarësisht normës së inflacionit. Që rritja e pagave të mos mbetet një akt elektoral i qeverisë, siç ndodhi këtë vit, propozohet që në buxhet të ketë një fond të posaçëm  prej 2,000 milion lekë për rritjen e pagave të punonjësve të administratës shtetërore, për të shmangur pasojat e inflacionit”7-Amendament për shpërblimin me gjysmën e pensionit për pensionistët  (Bardh Spahia)Argumentimi i PD-“Kryeministri premtoi shpërblimin e fundvitit për pensionistët, por nuk e mbajti premtimin e tij. Për të sjellë në vëmendje këtë fakt dhe për t’u ardhur në ndihme pensionistëve propozohet ndryshimi i projektbuxhetit dhe dhënia e shpërblimit të fundvitit për pensionistët në masën e gjysmës së vlerës së pensionit mujor”8-Amendament për arsimin 5%  (Bardh Spahia)Argumentimi i PD-“Investimet e qeverisë Rama për arsimin janë në rënie të përvitshme. Këtë vit është 2.34% e PBB dhe sipas parashikimeve të kësaj qeverie do të vazhdojë të ulet në 2020 në 2.1%. PD në programin e vet ekonomik dhe me këtë amendament e barazon investimin në arsim  më standardet e vendeve të OECD, 5% e PBB”9–Amendament për rritjen e subvencioneve në bujqësi  (Edmond Spaho)Argumentimi i PD- “Qeveria premtoi në fushatë rritjen e subvencioneve për bujqësinë. Por skema e qeverisë për financimin nuk shkon tek fermeri. Atë e përfiton grosisti. Për t’u ardhur në ndihmë direkte fermerëve nëpërmjet programit “Zhvillimi Rural duke mbështetur prodhimin bujqësor”, propozohet rritja me 1 miliardë lekë e fondit prej 5.2 miliardë”10-Amendament për tekstet falas në arsimin e detyrueshëm (Albana Vokshi)Argumentimi i PD- “Raportet e Bankës Botërore thonë se varfëria dhe varfëria ekstreme është rritur në Shqipëri. Kjo ka ndikuar në përhapjen e fenomenit të braktisjes shkollore. Prandaj propozohet dhënia e teksteve mësimore dhe atyre ndihmëse duke u mbështetur nga një fond prej 1.16 miliardë lekë, rreth 8.5 milionë euro”11-Amendament për dëmshpërblimin e ish të përndjekurve politikë  (Jorida Tabaku)Argumentimi i PD- “Shteti u detyrohet ish të përndjekurve rreth 32. 5 miliardë lekë të reja dhe sipas KLSH duhen 16 vjet për të shlyer detyrimet. Pavarësisht propagandës, gjatë 2009-2013 janë dëmshpërblyer më shumë se gjatë 2014-2017. KLSH thotë se qeveria i ka mundësitë për të rritur fondet. Propozimi i PD është rritje me 2.5 miliardë leke për vitin 2018”12-Amendament për mbështetjen e shtresave në nevojë (Bardh Spahiu)Argumentimi i PD-“Rritja e taksave, e çmimit të energjisë dhe e çmimeve në përgjithësi, si dhe taksat e reja të 2018-ës prekin të parët qytetarët në nevojë. Për të zbutur efektin e rritjes së taksave dhe kostos së jetesës propozohet që fondi për kompensimin e shtresave në nevojë të rritet me të paktën 20%”13-Amendament për rritjen e buxhetit për Rininë  (Romeo Gurakuqi)Argumentimi i PD-“Qeveria e ka ulur në minimum mbështetjen për rininë, edhe pse niveli I papunësisë së saj është shumë i lartë. Qeveria ka programuar 1/10 e fondeve të viteve paraardhëse, prandaj opozita kërkon dhjetëfishin e buxhetit, duke çuar në 700 milion shpenzimet e ministrisë përkatëse dhe detajimin e tyre”14-Amendament për rritjen e transfertës së pakushtëzuar për bashkitë  (Romeo Gurakuqi)Argumentimi i PD-“Qeveria ka parashikuar një formulë të re për financimin e bashkive për vitin 2018. Kjo formulë nuk merr parasysh disa tregues që lidhen me varfërinë dhe pabarazinë, që do të thotë më pak investime dhe shërbime vendore për qytetarë. Prandaj, propozohet që transferta e pakushtëzuar të rritet me të paktën me 0,3% të PBB, ose me 5 miliard lekë. Kjo do të siguronte vijimin normal të punës në bashkitë e vendit”15-Amendament për mësuesin ndihmës (Luan Baçi)Argumentimi i PD- “Në Shqipëri jo të gjithë fëmijët përfitojnë nga e drejta kushtetuese për arsimin falas. Gjatë këtyre 4 viteve ka pasur rritje të ndjeshme të fëmijëve me aftësi të kufizuar, atyre të ngujuar në gjakmarrje dhe të shtresave në nevojë, që nuk arrijnë të shkojnë në shkollat nëntë-vjeçare. Statistikat e Ministrisë së Arsimit tregojnë se raporti mes mësuesve ndihmës dhe fëmijëve me aftësi të kufizuara është 1 me 11, i pamjaftueshëm për nevojat e kësaj kategorie të veçantë. Ky problem është pjesë ë Arsimit Parauniversitar, por nuk është vënë në zbatim nga qeveria Rama. Propozohet rritja e buxhetit me 3.9 mln lekë për trefishimin e mësuesve në dispozicion të shkollimit të fëmijëve me kushte të vështira, si dhe ngritja e infrastrukturë së përshtatshme për këta mësues”16-Amendament për rritjen e buxhetit të kulturës (Valentina Duka)Argumentimi i PD-“Qeveria ka parashikuar për kulturën 0,4 % të PBB, buxheti më i ulët në rajon dhe në Europë. 69 % e këtij buxheti shkon për rroga dhe shpenzime të tjera. Pjesa e mbetur është fare e pamjaftueshme për projekte të mirëfillta kulturore. Propozohet dyfishimi i buxhetit”SCAN

Reduktimi i numrit të institucioneve qendrore të Qeverisë Rama 2 ka lënë tërësisht pezull ish Ministrinë e Integrimit. Përveç se nuk dinë ende asgjë për fatin e drejtorive të saj në të ardhmen, punonjësit janë detyruar të lirojnë edhe një pjesë të mirë të zyrave duke u grumbulluar në dy kate të godinës.Shkak është bërë një vendim i Qeverisë, e cila më 20 shtator ka vendosur që një pjesë e mirë e ambienteve të ish Ministrisë së Integrimit t’i jepet Kontrollit të Lartë të Shtetit. Ndërkohë që ambientet e KLSH i kanë kaluar Kolegjit të Posaçëm të Apelimit, që do bëjë rivlerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, një prej Komisioneve më të rëndësishme të Vetting-ut.Të pyetur nga TV Scan, punonjësit e ish Ministrisë së Integrimit kanë thënë se janë grumbulluar në dy kate të godinës deri në një urdhër për fatin e mëtejshëm të institucionit.Ata shpjeguan gjithashtu se nuk u është dhënë ende asnjë shpjegim për marrëdhëniet e mëtejshme të punës pas shkrirjes së Ministrisë.Informacioni i vetëm është një shkresë zyrtare përmes së cilës vihen në dijeni se institucioni i tyre është në proces ristrukturimi dhe se do njihen me vendimin përfundimtar deri më 15 tetor.Ish Ministria e Integrimit është një prej institucioneve që u shkri tërësisht me ristrukturimin e Qeverisë. Funksioni i saj në vijim do të kryhet nga një Drejtori në varësi të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme.Lorenc Rabeta/SCAN

GAZETA SHQIPTARE-ALUIZNI, 600 pronarët që kanë gati faturën. Agjencia e Legalizimeve: Kush bën pagesën brenda 60 ditëve, përfiton 30% ulje. Pas shlyerjes së detyrimeve, dosja shkon në Hipotekë për tapinë-Lista 2 me trashëgimtarët që marrin paratë. Financat: Do të përfitojnë edhe këstin e parë dhe atë të dytë. Ish-të përndjekurit, dokumentet që duhet të dorëzohen-KLSH: Kontratat “1 euro”, dëmi në buxhet 2.4 mld. Raporti:Dhënia me qira e pasurisë publike, me shkelje-Indeksi i volumit të shitjeve shënon 1.6%, ngadalësohet shitja me pakicë-Shans tjetër për studentët, kuotat bosh në të gjithë vendin. Raundi I dytë, Elbasani dhe Vlora mbizotërojnëPANORAMA -Sejko:Politika monetare lehtësuese ndihmoi në zhvillimin e ekonomisë-Investimi në art, Veliaj: Dy shkolla për artistët e rinj-Ikën kancelari, pedagogët e Shkencave mbeten pa paga. Përplasja në Rektorat, penalizohen 327 punonjës në FSHN-Gara në universitete, datat për aplikimin në raundin e dytë-Bashkia kundër HEC-it në Theth:Duhej të na merrej mendimi ne dhe banorëve. “Janë cenuar dispozitat ligjore dhe konventat ndërkombëtare”-Miratohet struktura e Qeverisë, kompetencat dhe si ndahen drejtoritë për 13 ministritë e rejaMAPO -Ja vendimet e para të qeverisë “Rama 2”-Instituti Pashko dhe MAPO: Ja njerëzit më të pasur në Shqipëri-Treguesi/2017 bilanci pozitiv i turizmit, 156 milionë euro-Takimi/Investimet e huaja, Sejko me ambasadorin japonez-Tregu/Këmbimi, euro arrin nivelin më të lartë që nga maji-Kontratat “1 euro”/KLSH:Buxheti humbi mbi 20 milionë usdSHQIPTARJA-Nis punë qeveria e re, ja vendimet e para-Veliaj: Trafiku, plan ndërhyrje te Zogu I Zi dhe Dogana. Nuk do të ketë rritje të çmimit të biletës së transportit publik në vitin 2018”-Kompleksi “Jon”, 13 familje në gjyq për dëmshpërblim.– Përurohet ”Shkolla e Baletit”, përreth godinës s’lejohet tregtia-Kukës/2 muaj pa ndihmë ekoonomike, para borxh për tekstet e fëmijëve-Kuotat e lira në të gjtiha universitetet publikeSHEKULLI-Raporti/Humbjet në buxhet 325 mln usd-Studimi/10 njerëzit më të pasur në Shqipëri?-Legalizimet, 600 familjet që marrin lejen në qarkun e DurrësitSCAN

Plazhet e Sarandës shfrytëzohen nga subjektet privatë pa paguar qiranë në Bashki, ndërkohë që qindra operatorë punojnë “në të zezë” pa u regjistruar në QKR.Konstatimi vjen nga një auditim i kryer nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, sipas të cilit, në Bashkinë Sarandë janë lejuar të punojnë “në të zezë” 304 subjekte në vitin 2015, dhe 401 subjekte në vitin 2016, ndërsa për ish-Komunën Ksamil 38 subjekte për periudhën 2014-2015.Sipas KLSH, punësimi “në të zezë” ka sjellë mospagim të detyrimeve për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore, duke krijuar një të ardhur të munguar për fondin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në vlerën 16,9 milionë lekësh.Raporti përfundimtar i auditimit thekson gjithashtu se në Bashkinë Sarandë dhe ish-Komunën Ksamil nuk janë zbatuar kërkesat e parashikuara në kontratën e lidhur për dhënien me qira të sipërfaqeve të plazheve, pasi janë lidhur kontrata pa u kryer pagesa e detyrimit për qiranë, duke evidentuar një borxh në vlerën 7 milionë lekë, nga e cila vlera prej 1,4 milionë lekë nga 24 debitorë të ish Komunës Ksamil dhe vlera prej 5,7 milionë lekë nga 23 debitorë të Bashkisë Sarandë.Ndërsa në vitin 2016 kontratat janë lidhur pa u paraqitur plan biznesi për standardet për ruajtjen e bregdetit dhe sigurisë së pushuesve.Lorenc Rabeta/SCAN