Lajme KLSH    

Artikujt e fundit per KLSH


Dritan Spahiu i emëruar pak ditë më parë drejtor i Albpetrol nga ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku është kërkuar të shkarkohet nga KLSh nga detyra që mbante në Albpetrol Patos, Fier dy muaj më parë.Në raportin e hartuar në tetorin e vitit 2018 thuhet se në Drejtorinë e Marrëveshjeve të Hidrokarbureve në Albpetrol ku titull ishte Spahiu janë konstatuar parregullsi të dukshme dhe projekt programet nuk janë kryer në studime dhe reflektime reale por kryhen në mënyrë sipërfaqësore.“Nga shqyrtimi i projektprogrameve të dërguar nga Qendrat e Prodhimit  konstatua në pjesën më të madhe se këto programe  nuk argumentonin me shpjegime dhe llogartije të kontrollueshme shpenzimet që kërkonin. Në pjesën më të madhe të projektprogrameve ishin paraqitur tabela me sasi të hekurit, saraçineskave, tubave, llamarina, profile hekuri, materiale hekuri si dhe shpenzime për riparime pa pasur detaje se çfarë do të bëhej me këto materiale si dhe cilat objekte do të riparoheshin si dhe pa situacionet përkatëse” thuhet në relacionin e KLSH-së.Madje shtohet se programimi me rezerva jo i argumentuar dhe i pabazuar në llogaritjet e kontrollueshme dhe të besueshme ka sjellë që këto të dhëna financiare teknike që merr drejtimi i shoqërisë për vendimmarrje të mos favorizojë shfrytëzimin maksimal të kapaciteve të Albpetrol.Si pasojë nuk janë evidentuar përgjegjësit për mos realizimin  e të ardhurave në prodhimin e naftës në sasinë 12 mijë 742 ton me vlerë rreth 363 milionë lekë.Parregullsitë janë konstatuar dhe në kontratat e shitjes. Produkti është llogaritur sipas parashikimeve të kontratave të hidrokarbureve por që nuk është lëvruar fizikisht në depozitat e Albpetrol. Drejtimi i shoqërisë është justifikuar se për arsye të mospasjes së kapaciteteve magazinuese ose arsye të marrëdhënieve me shoqërinë nënkontraktore nuk është bërë e mundur tërheqja e produktit nga të tretët por KLSh shprehet se drejtimi i shoqërisë në këtë situatë duhet të merrte masat për shitjen e të gjithë produktit që është detyruar të magazinojë në shoqëritë kontraktore përkatëse.Ndaj sipasojë e këtyre veprimeve apo mos veprimeve nuk kanë hyrë të ardhura nga shitja e naftës bruto në llogari të Albpetrol.Në këto kushte KLSh rekomandoi marrjen e masës deri në shkarkimin e drejtorit të Hidrokarbureve por ministrja Balluku vendosi ta ngrejë në detyrë duke e vendosur drejtor të Albpetrol./Ora News

Publikuar më 08.03.2019 nga Daniela GrricaShpallet fituesi i tenderit pa garë për lotin e tretë të korsisë krah liqenit të Belshit. Korsitë e keqprojektuara që sollën miliona lekë dëme do të zgjaten drejt pjesë lindore të qytetit. Hapet rruga për shembjen e banesave Neritan GjergoShembulli më i qartë se si paratë e taksapaguesve shqiptar i merr uji është pista e biçikletave rreth liqenit të Seferanit në Belsh, e ndërtuar dy vjet më parë, u kthye shumë shpejt në një pistë noti, pasi një vijë gjatësore afro 500 metra u mbulua nga uji. Tentativa e qeverisë për të kthyer Belshin në një destinacion turistik me orientim zhvillimin e çiklizmit dështoi shumë shpejt pasi ata që ndërtuan pistën nuk e kishin llogaritur nivelin e ujit në sezonet e shirave, madje nuk e konsultuan investimin e dështuar as me banorët apo specialistët e zonës. Firma, megjithatë i mbylli punimet dhe sipas projektit të avancuar, ajo realizoi vetëm lotin e parë. Projekti parashikon vijimin e pistës së çiklizmit turistik, ndërtimin e njësive akomoduese dhe amfiteatrin dhe 4 ditë më parë u shpall fituesi, sipas tenderit të hapur në muajt nëntor-dhjetor.TenderiTenderi rezulton të jetë me indicie korruptive, pasi në garë shprehën interes 10 kompani, nga të cilat u skualifikuan 9 të tilla, dhe në fund tagrin e mori kompania “Vëllezërit Hysa”. 156 milionë lekë është fondi i vënë në dispozicion për zgjatimin e korsisë së biçikletave dhe një pedonaleje, çka natyrshëm mund të interpretojë edhe faktin pse janë skualifikuar 9 kompani. Për shuma të tilla, praktikat korruptive janë fenomene të natyrshme në vendin tonë, që nuk ndodhin vetëm në bashkitë e mëdha, por edhe në bashki ku vihen në dispozicion miliarda lekë. Vëllezrit Hysa është kompani e njohur në vend, pasi që nga viti 2001 kur është themeluar ka përfituar 27 kontrata publike në vlerën e 1.4 miliardë lekëve. Madje, kjo kompani u fut në garë edhe për tre lotet e Unazës së Re, por që u provua të ishte në to një emër fiktiv, pas skandalit me kompaninë DH Albania.  “Vëllezërit Hysa”, kanë hyrë në treg me kapital themeltar 247 milionë lekë dhe është një ndërmarrje ndërtimi në kryerjen e veprimtarive ndërtimore, ndërtime civile, industriale, bujqësore, turistike, dhe kompletime me instalimet elektrike, elektronike etj. Po, ashtu merret me studim, projektim e zbatim të veprave ndërtimore të të gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Objekt i veprimtarisë janë edhe studimet urbanistike të të gjitha llojeve, projektim, ndërtim, montim, zbatim e rikonstruksion të godinave të të gjitha llojeve, rrugë të çdo kategorie, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale, punime nëntokësore, ura e vepra arti, ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje, ndertime hidroteknike, mbrojtje lumore etj”.Shpërfillet ankesaGara për ndërtimin e pistës së biçikletave në qytetin e Belshit u ankimua nga kompania Kevin Konstruktion, në datën 16 janar dhe ankimit iu kthye përgjigje një ditë më pas duke e refuzuar atë. Ne datën 25 janar operatori ekonomik “Kevin Konstruksion” sh.p.k paraqiti sërish ankim pranë Komisionit të Prokurimit Publik. Autoriteti Kontraktor me shkresën nr.63/1, date 30.01.2019, dorëzoi pranë KPP-së informacionin e kërkuar në lidhje me këtë procedurë prokurimi.  Komisioni i Prokurimit Publik, me Vendimin nr. 126 prot., datë 25.01.2019, vendosi të mos pranojë ankimin e paraqitur nga operatori dhe lejimin nga ana e Autoritetit Kontraktor për vijimin me hapat e mëtejshme të procedurës.ProjektiSipas relacionit të projektit, qëllimi kryesor i tij është të përmbyllë realizimin e shëtitores përreth Liqenit të Belshit, duke përfunduar zonën pedonale, me ndriçimin e gjelbërimin e saj, e për të rritur promovimin e turizmit për të gjithë zonën. Zona e Dumresë deri tani nuk ka pasur mjaftueshëm infrastrukturë urbane, dhe përveç sheshit të ri të qytetit të Belshit, asnjë hapësire publike të sistemuar për banorët e saj. Kjo shëtitore do t’i japë qytetit jo vetëm korsí kalimi të shtruara e rregulluara e një korsí të dedikuar për biçikleta, por edhe hapësira të gjelbra të sistemuara, e pika të ndryshme atraktive përgjatë të gjithë gjatësisë së saj. Kështu, do të krijohet një lidhje e ngushtë e qytetit me Liqenin, si dhe krijohet një unazë e përshkueshme në të gjithë anët e saj për të gjithé banorët e tij. Shëtitorja qëndron e hapur në të gjithë perimetrin e saj, për të qenë lehtësisht e aksesueshme nga të gjitha lagjet e zonat urbane përreth.Shembja e shtëpiveSipërfaqja ku do të zbatohet projekti për “Rikonstruksionin e Sheshit Rilindja” të Bashkisë Belsh, ndodhet në qendër të qytetit, në lindje të liqenit. Aktualisht ky shesh është i zënë pjesërisht me ndërtime informale, të cilat do të prishen për të kthyer sheshin të lirë dhe pronë publike ashtu siç ka qenë më parë. Në këtë pronë do të vendosen në 75 për qind të sipërfaqes së truallit objekti “Sheshi Rilindja” e të gjithë elementët e tij, rrugë të asfaltuar, rrugë të shtruara me pllaka, shesh i shtruar me pllaka, lulishte të gjelbëruara, sipërfaqe të mbjella me pemë dhe lule, vepra arkitekturore dhe sipërfaqe me shatërvanë. Volumi i objektit që do të ndërtohet është i konsiderueshëm dhe investitori duhet të marrë të gjitha masat e nevojshme që të mos krijojë ndotjen e ujërave të liqenit të Belshit meqenëse punimet do të kryhen pranë tij.Tenderët e Belshit, 800 mln lekë dëmeRezultatet e auditit të Kontrolli i Lartë i Shtetit për tenderët dhe projektet urbane të bashkisë Belsh, në maj të vitit 2018 nxorën në pah abuzime me fondet publike në vlerën e 80 milionë lekëve, ndërsa u kallëzuan në prokurorinë e Elbasanit, kryebashkiaku dhe gjashtë zyrtarë e ish-zyrtarë të Bashkisë. Mbi këta të fundit, rendoi akuza për veprat penale “Shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike” dhe “Shpërdorimit të detyrës”. Sipas KLSH-së, këta zyrtarë kanë përdorur në mënyrë të paefektshme 286 milionë lekë dhe kanë shkaktuar një mungesë të ardhurash bashkisë prej 66 milionë lekësh, zbuluar nga KLSH gjatë auditimit për periudhën 2016 dhe 2017. “Gjatë auditimit u konstatuan shkelje dhe parregullsi të dispozitave ligjore në fushën e prokurimit publik, kryesisht në përzgjedhjen e procedurës së prokurimi, vlerësimin e ofertave ekonomike duke vepruar me dy standarde vlerësimi, zbatimin e investimeve etj,” tha KLSH në lajmërimin e vet. Auditimi i KLSH-së ka zbuluar se me probleme kanë qenë 10 procedura të prokurimit dhe 4 procedura të zbatimit të punimeve dhe konkretisht “Shtesë kontrate për Projektin Rilindja Belsh (Belsh Qendër-Kryqëzimi Qafëshkallë)”, “Projekti Ansambli Rilindja”,“Ndërtim i Pedonales dhe Korsisë së Biçikletave Liqeni Belsh”, “Sistemim Asfaltim Rruga Belsh-Qafë Shkallë,” ,“Ndërtim, Sistemim Asfaltim Rruga Trojas (Unaza Belsh)”,“Rikualifikimi urban i fasadave të Qendrës Belsh”, pjesë e të ashtuquajturit program i Rilindjes Urbane. Shkak për kallëzimin janë bërë shkeljet në 8 tenderë të fituar pa të drejtë nga operatorë ekonomikë që nuk plotësojnë kriteret me vlerë totale  286,080,460 lekë; 3 tenderë me fitues ofertën më të lartë me dëm prej rreth 11.4 milionë lekë; 4 investime publike me dëm ekonomik rreth 40.4 milionë lekë për punime të pakryera,1 shtesë kontrate pa justifikim ligjor; dhe një rast dëmi ekonomik prej 23.9 milionë lekë për punime jashtë specifikimeve teknike të një fituesi tenderi. KLSH vlerësoi se këto shkelje kanë sjellë përdorim të fondeve publike për investime pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet, ndërsa nuk kanë lejuar një konkurrencë të drejtë mes garuesve në tenderë ose kanë rezultuar në mungesë punimesh.Korsitë e biçikletave, investim i largët në shumë bashkiNë kryeqytet e jo vetëm , kanë qenë jo të pakta rastet kur kanë ndodhur aksidente me biçikletë. Për shkak të mungesës së korsive dhe ndërgjegjësimit të pakët qytetarë e sidomos të shoferëve, shpesh përdoruesit e biçikletës e gjejnë veten në rrezik. Tirana si në shumë problematika të tjera diferencohet nga qytetet, sepse investimet e fundit kanë bërë të mundur që të ketë një rrjet më të gjatë të korsive të biçikletave, madje edhe projektet e Bashkisë Tiranë, flasin për shtrirje të korsive edhe në zona të tjera. Por në qytetet e tjera të Shqipërisë,  çfarë ndodh me korsitë e biçikletave? Sa akses kanë qytetarët për ta realizuar lëvizjen e tyre në mënyrë ekonomike, të shëndetshme dhe me sa më pak ndotje ndaj mjedisit? TiranëKryeqytetit vitet e fundit i janë shtuar përdoruesit e biçikletave dhe po kështu ka ndodhur edhe me korsitë, dedikuar njerëzve e që përdorin atë, megjithëse jo në përpjesëtim të drejtë. Shumë nga rrugët e reja si ; rruga “Dritan Hoxha”, rruga “Gjergj Filipi” te Pallati i Kongreseve, rruga e “ Kosovarëve”, përgjatë një pjesë të bulevardit “ Dëshmorët e kombit” si dhe pranë lulishtes së Komunës së Parisit janë të pajisura me korsí për biçikletat, çka ia lehtëson goxha lëvizjen qytetarëve.Durrës Bashkia e qytetit të Durrësit ka rreth 175 mijë banorë. Një pjesë e konsiderueshme e tyre përdorin biçikletën, si në zonën urbane, ashtu edhe në atë rurale. Shpesh herë ata bëhen subjekt i lajmeve, si pasojë e përfshirjes së tyre në aksidente rrugore. Brenda qytetit sot ka vetëm dy rrugë të pajisura me pistë për biçikletat. Në rrugën “Pavarësia”, në zonën e Plazhit, një pjesë e korsive janë të pakalueshme për shkak të shumë pusetave që i mungojnë kapakët dhe gjenden në mesin e rrugës.ElbasanQyteti i Elbasanit numëron 140 mijë banorë në një sipërfaqe urbane 7.9 km/2. Në vitin 2010 Elbasani numëronte 54 makina për 1000 banorë. Në këto 8 vjet numri i mjeteve është shtuar ndjeshëm dhe po kështu edhe rritja e sasisë së shkarkimeve në ajër. Sipas përllogaritjeve në nivel bashkie, sasia e karbonit të shkarkuar në ajër, shkon deri në rreth 40 tonë karbon në vit. Në Elbasan janë ndërtuar së fundi, të paktën 4 rrugë transversale, që e kanë të domosdoshme një korsí për biçikletat, por në asnjërën prej tyre nuk është parashikuar dhe nuk është ndërtuar një korsí e tillë.VlorëVlora si qytet bregdetar aktualisht përgjatë gjithë Lungomares ka një korsí të dedikuar për biçikleta, e cila shfrytëzohet maksimalisht nga përdoruesit e dyrrotakëve.  Gjithashtu rruga e plazhit të vjetër në drejtim të pyllit të sodës dhe plazhit të Zvërnecit që është inauguruar se fundmi ka një korsí të dedikuar për biçikleta.  Edhe bulevardi i ri që tashmë ndodhet në rikonstruksion nga xhamia deri në skelë do të ketë korsí biçikletash. Në rrugët e tjera, termi korsí biçikletash duket i largët.Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Problemet me faturime afrofe zënë numrin më të madh të ankesave edhe gjatë vitit 2018. Ujësjellësit kanë shkelur rregulloren e…Personat duhet të tërheqin dokumentin në zyrat e ALUIZNI-t. Procesin më pas e ndjekin institucionet deri në daljen e certifikatës…Bashkia e Tiranës i jep tenderin pa garë një kompanie që ka fituar edhe dy kontrata në 2018-n. Mirëmbajtja e…Adriatik Kelmendi Kapiteni i përgjegjshëm e njeh mirë barkën e tij. Barra kryesore e kapitenit është ta çojë barkën lundrim…Skënder S. Kapiti & Ilir Malindi                Makiaveli do t’ua kishte zili lidershipit të partive të vjetra politike ka dominuar dhe…Artisti italian Al Bano Carrisi gjatë ditëve të shkuara është konsideruar nga Kiev si “një rrezik kombëtar” duke iu shtuar…Adresa: Redaksia: ( +355 ) 44 309 215 [email protected] Marketing: ( +355 ) 44 309 210 ( +355 ) 69 87 90 918 [email protected] Politikat e privatësisë www.shekulli.com.al është botim i UNIpress shpk me Nipt: L21623018M Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2019. Website designed by TOK / Digital Agency

Edi Rama arriti ta shndërrojë Parlamentin në një institucion qesharak, disa vite pasi e mbushi atë me kriminelë. Pas “djegies” së mandateve parlamentare nga PD-LSI, kryeministri dhe “emisarët” e tij arritën të krijojnë një “opozitë”, me persona anonimë ose të dënuar e të akuzuar për shpërdorim me fonde publike. Deri më tani, opozita e sajuar përbëhet nga 7 deputetë, pjesa kryesore me pikëpyetje të mëdha mbi integritetin e tyre. Opozitarët “e vjetër” Lefter Koka, ish-ministër dhe aktualisht deputet i dalë nga lista e LSI-së, refuzoi t’i bashkohej vendimit të opozitës për të dhënë dorëheqjen nga mandatet e tyre. Koka dyshohet se është përfshirë në abuzime në procesin e dhënies së lejeve për ndërtimin e inceneratorëve në Fier, Elbasan e Tiranë. Ky “cen” duket se e mban lidhur Kokën me Edi Ramën dhe “Rilindjen” e tij. Myslym Murrizi, deputet i dalë nga lista e Partisë Demokratike, refuzoi të pranonte kërkesën e Lulzim Bashës për dorëzimin e mandatit. Murrizi u shkarkua nga detyra e kryetarit të PD-së në Lushnje në fund të vitit 2018, pasi dështoi të organizonte një process të rregullt votimi për kryetarin e ri të degës së partisë për zonën Lushnje-Divjakë. Opozitarët “e rinj” Ylli Shehu, ish-deputet i LSI në legjislaturën e kaluar, ka marrë sërish mandatin pasi ish-kolegët e partisë së tij vendosën të djegin mandatet. Ylli Shehu rrezikoi shkarkimin në vitin 2017, kur Prokuroria e Përgjithshme zbuloi se ai nuk kishte deklaruar një dënim për “kontrabandë” në formularin e Dekriminalizimit. Shehu e shpëtoi mandatin e tij, pasi anëtarët e Partisë Socialiste dhe LSI-së në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve votuan kundër shkarkimit të tij. Sot, Shehu premton se “do të jetë opozitar” i fortë kundër Edi Ramës. Ai, madje, në seancën e tij të parë parlamentare për këtë legjislaturë, u ul në karrigen që mbante Flamur Noka. Ndoshta, nga ajo karrige, Ylli Shehu mund të marrë inspirim për të bërë “opozitarin e fortë”, sicc premtoi. Edmond Rrushi, deputet i ri, i dalë nga listat e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Rrushi e ka nisur karrierën e tij “politike” si shofer i Spartak Brahos. Më pas, Rrushi eci përpara dhe arriti deri në postin e Drejtorit të Përgjithshëm të Qendrës Spitalore Universitare Tiranë (QSUT). Në këtë detyrë, ai u përfshi në abuzime të mëdha, sipas një raporti të Kontrollit të Lartë të Shtetit. Edmond Rrushi dhe disa vartës të tij u kallëzuan penalisht nga KLSH, në vitin 2014, për abuzime me tenderat dhe shpërdorim detyrë. Në kallëzimin e KLSH për Rrushin, ndër të tjera konstatohet se: “Gjatë vitit 2013, QSUT ka realizuar 159 procedura prokurimi me fond limit te përgjithshëm ne vlerën 2,910,405,000 leke, nga të cilat 54 procedura me “Negocim pa botim paraprak të njoftimit të kontratës”, me vlerë të përgjithshme rreth 1,280.000.000 lekë. Si pasojë e këtyre procedurave, institucioni ka shmangur, në disa raste edhe qëllimisht, zbatimin e procedurave standarde të tenderimit, duke mos lejuar konkurrimin në tender të subjekteve të tjera private”. Ediola Braha është një tjetër deputete e re, e prejardhur nga lista e LSI, e cila pranoi të marrë mandatin. Në vitin 2016, kur Braha ishte drejtore e Spitalit të Tepelenës, u përball me akuzat publike të zëvendësit të saj, Avni Bega. Sipas Begës, drejtoresha Braha ka abuzuar me fondet publike, dëmi i të cilëve shkonte deri në 80 milionë lekë të vjetra. Pas këtij denoncimi publik, Avni Bega u dhunua nga persona të panjohur. Lefter Maliqi, i cili së shpejti merr mandatin si deputet që vjen nga lista e Partisë Demokratike, do të sillet si “opozitar” përballë Edi Ramës, i cili një vit më parë e emëroi zv. Drejtor të Përgjithshëm të Burgjeve. (Boldnews)

DORINA AZO/ “Shqipëria është i vetmi vend në Europë që nuk ka një vlerë të miratuar nga qeveria të minimumit jetik të varfërisë. Mungesa e minimumit jetik ka sjellë që llogaritja e vlerës minimale të pagesës së papunësisë, pensioneve dhe ndihmës ekonomike të mos jenë të bazuara në nevojat reale të familjeve”. Këto janë konkluzionet e raportit të Kontrollit të Lartë të Shtetit “Varfëria në Shqipëri dhe roli i shtetit në zbutjen e saj”. Kontrolli i Lartë i Shtetit në këtë raport i rekomandon qeverisë që brenda muajit mars të këtij viti të miratojë vlerën zyrtare të minimumit jetik, i cili ka 15 vjet pa u përditësuar.   “Në vitin 2016, institucioni i Avokatit të Popullit ka publikuar raportin ‘Llogaritja e Minimumit Jetik në Shqipëri – Nga minimumi jetik si mbijetesë drejt një standardi jetese të arsyeshëm’, në përpjekje për të llogaritur një vlerë të minimumit jetik që rezultoi rreth 16,000 lekë në muaj për frymë. Megjithatë, shifrat e nxjerra nga këto raporte nuk janë miratuar nga Këshilli i Ministrave, si vlera zyrtare të minimumit jetik në Shqipëri. Në këtë mënyrë, Shqipëria është aktualisht i vetmi vend në Europë që nuk ka një tregues zyrtar të minimumit jetik të deklaruar. Një vlerë e përditësuar dhe e miratuar e minimumit jetik ndihmon për të përcaktuar normën minimale të ndihmës ekonomike, pensioneve, pagesës së papunësisë, etj.. Duke qenë se në Shqipëri vlera e fundit zyrtare e minimumit jetik ka mbi 15 vite që nuk përditësohet, rezulton se shumat e skemave sociale, si p.sh. ajo e ndihmës ekonomike nuk reflektojnë dhe mbulojnë nevojat reale të individëve”, thuhet në raportin e Kontrollit të Lartë të Shtetit. Por rekomandimi i Kontrollit të Lartë të Shtetit ka sjellë debate në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Shërbimit Social, e cila shprehet se nuk është kompetencë e saj llogaritja e minimumit jetik. Kontrolli i Lartë i Shtetit thotë se edhe aplikimi i formulës së pikëzimit për ndihmën ekonomike nuk vlerëson nevojat bazike të familjeve. Sipas KLSH-së, ndihma ekonomike prej 8 mijë lekësh në muaj është e pamjaftueshme “Përcaktimi i VKM nr. 787, datë 14.12.2005 ‘Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të masës së ndihmës ekonomike’, i ndryshuar prej 8,000 lekësh në muaj/ familje, pavarësisht nga përbërja e familjes, nuk përkrah realizimin e politikave të ministrisë përgjegjëse për arritjen e objektivit mbi zbutjen e varfërisë, duke qenë se ky vlerësim financiar i NE-së nuk është as sa vija e varfërisë absolute. Në pamundësi për të përballuar jetesën, familjet në ndihmë ekonomike, sidomos të zonave rurale, kanë gjetur burime të tjera shtesë për mbështetje. Këto gabime ndjejnë nevojën e reformimit të skemës më qëllim shmangien e gabimeve dhe evidentimin e rasteve ku familjarët abuzojnë me përfitime të pamerituara të ndihmës ekonomike”, thuhet në raport. PANORAMA