Lajme KLSH    

Publikuar më 09.04.2019 nga Xhentila GjoshiSipas raportit vjetor Gjykatës së Strasburgut, vendimet kundër shtetit gjatë 2018-ës kanë qenë në masën 13.4 milionë euro. Shqipëria u rendit në vendin e parë, e ndjekur nga Rusia, me 13.1 mln dhe Italia me 9.7 milionë.Neritan GjergoShqipëria është shteti ndaj të cilit Gjykata Europiane për të Drejtat e Njeriut ka dhënë vlerën më të lartë të vendimeve në formë dëmshpërblimi gjatë vitit të kaluar. Sipas raportit vjetor të vetë Gjykatës së Strasburgut dhe Komitetit të Ministrave të Këshillit të Europës, rezulton se, vendimet kundër shtetit shqiptar gjatë vitit 2018 nga gjykata kanë qenë në masën 13.4 milionë euro, si asnjë shtet tjetër i kontinentit të vjetër përgjatë 1 viti. Pas Shqipërisë ndjek Rusia, me 13.1 milionë dhe Italia me 9.7 milionë. Në total vlera e vendimeve kundër vendeve anëtare të gjykatës, pra që kanë ratifikuar Konventën Europiane të të Drejtave të Njeriut, fiksohet në 68 milionë euro përgjatë 2018-ës. Shqipëria përfaqëson 1/5 e totalit. E ndërkohë që në 2018 shifra fiksohet në 13.4 milionë euro, në 2017 ishte vetëm 123 mijë euro. Në raport vihet re gjithashtu se shteti shqiptar është ndër më problematikët në Europë sa i përket respektimit të afateve të pagesave. Në rastin e Shqipërisë thuajse të gjitha çështjet i referohen atyre që kanë të bëjnë me pronën, pra kompensime, shpronësime, apo shtetëzime. Në kapitullin dedikuar Shqipërisë, thuhet se është bërë progres në këtë drejtim që prej vitit 2015, me ndërtimin e një mekanizmi që i mbulon nga buxheti i shtetit pretendimet për kompensim. Në total, këto pretendime kapin shifrën e 1.2 miliardë eurove, ose rreth 9% e Prodhimit të Brendshëm Bruto të vendit.DëmshpërblimetEdhe pse në Gjykatën e Strasburgut janë pezulluar paditë e ish-pronarëve, pikërisht për pakënaqësitë që ata kanë në masën e kompensimit që u ka akorduar shteti, e që në total janë 89 të tilla, shifra rekord që e ka ngjitur Shqipërinë në vendin e parë ka ardhur nga një pallat në zonën e Ujit të Ftohtë në Vlorë. Vendimi i Gjykatës Europiane që rrëzoi shtetin shqiptar dhe iu dha të drejtë banorëve të pallatit dhe ndërtuesit akordoi dëmshpërblim në vlerën e 13 milionë eurove. Ndërkohë, vendimet e tjera të fituara rishtas, kryesisht për padrejtësi dhe shkelje në kodin e Punës, kapin vlerën e 400 mijë eurove. Rasti i ndërtimin në Vorë, i njohur edhe si pallati i vjehrrit të Lulzim Bashës  ka të bëjë me prishjen e tij, ndërtuar pranë Ujit të Ftohtë. Sipas dokumenteve të Gjykatës, pronarët zotëronin në mënyrë të ligjshme tokën, kishin marrë në vitin 2010 leje ndërtimi nga Bashkia Vlorë, dhe apartamentet e dyqanet që ata ndërtuan ishin të gjitha të regjistruara rregullisht në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme që në vitin 2012. Pra, godina ishte e ligjshme sipas çdo standardi ligjor. Më 8 tetor 2013, Këshilli Kombëtar për Planifikimin e Territorit (KKT), i drejtuar nga Kryeministri Rama, vendosi të marrë masa emergjente për pastrimin e “ndërtimeve të paligjshme” përgjatë vijës bregdetare. Më 3 nëntor 2013, Inspektorati Kombëtar i Ndërtimit dhe Urbanistikës (INUK), Inspektorati i Ndërtimit dhe Urbanistikës së Vlorës (INUV) dhe Policia e Shtetit, pa asnjë njoftim paraprak, rrethuan kompleksin Jon, e shënuan atë si një vend krimi, dhe bllokuan hyrjen e pronarëve në pronat e tyre. Ndërkohë, INUK/INUV përgatiti një raport ku thuhej se ngaqë shteti nuk kishte kryer inspektimin e ndërtimit më parë, inspektorët gjetën parregullsi në procesin e ndërtimit. Prandaj, pa përfshirë asnjë institucon tjetër, qeveria e deklaroi vetë ndërtesën “të paligjshme”. Pronarët e kompleksit Jon bënë ankimim kundër vendimit të INUK/INUV në Gjykatën Administrative të Vlorës, duke argumentuar se vendimi ishte “arbitrar” dhe shkelte në mënyrë të paligjshme të drejtat e tyre pronësore. Më 7 nëntor, gjykata u pajtua me ta, ndërsa INUK/INUV në Gjykatën Administrative të Apelit. Më 13 nëntor, pasi pronarët i dërguan një ankesë Avokatit të Popullit, ky i fundit i dërgoi një letër Policisë së Shtetit dhe policisë së Vlorës duke u bërë thirrje atyre që të lejojnë pronarët të hynë në pronat e tyre. Avokati i Popullit argumentoi se ishin shkelur të drejtat e tyre pronësore dhe INUK/INUV ishin duke vepruar në mënyrë të paligjshme. Përkundër letrës së Avokatit të Popullit dhe ndërsa ankesa në Gjykatën Administrative të Apelit ishte ende në proces, Këshilli i Ministrave nxori një vendim (VKM) më 27 nëntor për të shpronësuar zonën përgjatë bregdetit të Vlorës, që përfshinte kompleksin Jon. Megjithatë, ky fakt nuk u bë menjëherë publik. Një ditë më vonë, më 28 nëntor 2013, Kryeministri Rama shpalosi projektin e rilindjes urbane përgjatë vijës bregdetare të Vlorës, të ashtuquajtur Lungomare, financuar nga BE. Nga 4 deri më 8 dhjetor, kompleksi Jon u shkatërrua me eksploziv. Një ditë pas botimit te vendimit të Këshillit të Ministrat në Fletoren Zyrtare, pronarët u njoftuan zyrtarisht nga qeveria për bazën ligjore me të cilën ata u privuan nga pasuria e tyre e ligjshme. Pronarët e dërguan çështjen edhe në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut bazuar në nenet 6.1 dhe 13 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, që sanksionojnë të drejtën për gjykim të drejtë dhe të drejtën për riparim efektiv ndaj dëmeve.Pronat në StrasburgIsh-pronarët shqiptarë nuk kanë besim te institucionet shqiptare për zgjidhjen e çështjeve të pronave dhe e vetmja shpresë për to është Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut.  Strasburgu i ka vendosur kusht qeverisë shqiptare për të krijuar një mekanizëm efektiv për ekzekutimin e të gjitha vendimeve përfundimtare, administrative dhe gjyqësore që njohin, kthejnë dhe kompensojnë pronën e ish-pronarëve, duke ngrirë në këtë mënyrë çështjet e depozituara në vite. Nëse Gjykata Eurpiane hap këto çështje, të cilat në total janë 89, dhe do të vendosë në favor të pronarëve, shtetit shqiptar do t’i faturohet 424 milionë euro për të paguar në bazë të zërit kadastral të 2016. “Me çmimet e 2016, të 89 çështjet janë të vlerësuara 424 milionë euro”, është kjo llogaritja që ka bërë Shoqata “Pronësi me Drejtësi” në Shqipëri. Edhe pse ky vendim, praktikisht do çonte në falimentimin e shtetit shqiptar, Shoqata Kombëtare “Pronësi me Drejtësi” kërkon zbatimin e vendimmarrjes së Gjykatës së Strasburgut, pasi sipas saj nuk mund të ketë dy standarde për vlerësimin e pronave.2 mld lekë edhe për largimet nga punaLargimet e padrejta nga puna në radhët e institucioneve publike janë bërë një barrë e rëndë për taksapaguesit shqiptarë. Sipas Kontrollit të Lartë të Shtetit, çdo vit qytetarët paguajnë mesatarisht 2 miliardë lekë nga vendimet e gjykatave për punonjësit e shtetit që pushohen padrejtësisht, ndërsa problematik mbetet edhe fakti se kjo shifër mbetet e fiksuar nga viti në vit. Shifra 2 miliardë është vetëm shuma e paguar në një vit, ndërkohë që kostoja reale e vendimeve gjyqësore për largimet nga puna mund të jetë më e madhe duke krijuar borxhe të prapambetura. Sipas Open Data Albania, në 4 vitet e fundit buxheti i shtetit ka paguar mbi 8 miliardë lekë ose 80 milionë dollarë për vendimet gjyqësore të fituara nga punonjësit e pushuar nga puna. Kjo shifër është dy herë më e lartë sesa ndihma vjetore ekonomike që qeveria jep për të varfrit. Rotacionet politike, por edhe ndryshimet e titullarëve të institucioneve shpesh shoqërohen edhe me ndryshimin e punonjësve. Ata që paguajnë faturën janë qytetarët dhe jo përgjegjësit e këtij dëmi. Ndaj, KLSH ka kërkuar miratimin e një ligji për përgjegjësinë materiale, ku dëmet për largimet e padrejta nga puna të paguhen nga vetë titullarët që pushojnë punonjësit. Ndërkohë, një tjetër problem në punësim, këtë herë i konstatuar nga Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil janë edhe kontratat e reja të punës në kundërshtim me ligjin. Sipas raportit zyrtar të Komisionerit, për rreth 1600 pozicione pune në administratë të kontrolluara gjatë vitit 2018, 22% e tyre rezultojnë në kundërshtim me ligjin. “Janë mbikëqyrur 1592 pozicione pune, nga të cilat janë konstatuar 960 raste të emërimeve në detyrë në përputhje me kërkesat e ligjit; janë evidentuar 357 raste, të emërimeve të parregullta, që zënë 22% të pozicioneve të punës pjesë e shërbimit civil, të institucioneve të mbikëqyrura, ku përfshihen emërime të kryera në kundërshtim me procedurat e rekrutimit, si dhe raste të nëpunësve ekzistues të cilët nuk plotësojnë kriterin e nivelit të diplomës së arsimit të lartë, ose nuk plotësojnë kriteret për pozicionin e punës ku janë të emëruar” , thekson Komisioneri. Institucioni raporton se për të gjitha rastet e emërimeve në kundërshtim me ligjin, janë urdhëruar personat përgjegjës, të rregullojnë pasojat e paligjshmërisë, duke filluar me ndërprerjen e marrëdhënies së punës dhe duke vijuar njëkohësisht me shpalljen e vendeve të lira dhe zhvillimin e rekrutimit, në përputhje me ligjin.Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Vendimi/ Ngrihet Task-Forcë për monitorimin e punonjësve të administratës gjatë në fushatës zgjedhore. Jepet e drejta për milituar, por me…Publikohen emrat e rinj të pronarëve që do të marrin shpërblim për tokat e zëna nga ndërtimet informale. Përfituesit në…Emrat/ Hapet procesi për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë. Përfituesit e këstit të tretë duhet të dorëzojnë dokumentet në Ministrinë…Enver Robelli Pasi ka shkaktuar katër luftëra në Ballkan, ka vrarë mijëra njerëz, ka dëbuar nga vatrat e tyre miliona…Ruben Avxhiu Vija e kuqe e dhunës është një vijë e padukshme psikologjike, me pasoja të mëdha politike në shoqëri….Filantropja dhe njohësja e marrëdhënieve të Vatikanit me shqiptarët Dijana Toska rrëfen për “Shekulli”-n detaje nga vizita e Atit të…Adresa: Redaksia: ( +355 ) 44 309 215 [email protected] Marketing: ( +355 ) 44 309 210 ( +355 ) 69 87 90 918 [email protected]li.com.al Politikat e privatësisë www.shekulli.com.al është botim i UNIpress shpk me Nipt: L21623018M Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2019. Website designed by TOK / Digital Agency

Publikuar më 05.04.2019 nga Xhentila GjoshiKontrolli i Lartë i Shtetit ka zbuluar gjatë auditimeve të zhvilluara vitin e shkuar dëme kolosale në financat e shtetit e lidhur kjo si në kahun e shpenzimeve ashtu edhe të të ardhurave të munguara që duhet të ishin arkëtuar. Në raportin e performancës së institucionit të dorëzuar në Kuvend për vitin e shkuar, KLSH vlerëson se në total janë konstatuar parregullsi financiare dhe dëm ekonomik në shumën 213.9 miliard lekë ose afërsisht 1,711.1 milionë euro. “Rreth këtij Raporti reagon kreu i Partisë Agrare Ambientaliste, Agron Duka. Duka vitin  2018 e quan vitin e babëzisë ku dëshmohen me fakte dëshmohet jo vetëm papërgjegjshmërinë e thellë në menaxhimin e gjësë publike, por edhe hipokrizinë e retorikës së timonit dhe tepsisë.“Auditimet e Kontrollit të Lartë të Shtetit kanë zbuluar 1.7 miliardë euro dëme të shkaktuara vitin e shkuar në financat e shtetit. Me sa duket, 2018-a nuk ka qenë viti i heroit tonë kombëtar, por viti i babëzisë.Kjo është një tjetër ‘shuplakë’ ndaj qeverisë, e cila vjen fill pas publikimit të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit, në të cilin flitet për korrupsion në të gjitha nivelet e qeverisjes.Këto fakte dëshmojnë jo vetëm papërgjegjshmërinë e thellë në menaxhimin e gjësë publike, por edhe hipokrizinë e retorikës së timonit dhe tepsisë. Edhe pse janë të vetëm në pushtet, po prodhojnë më shumë dëme ekonomike dhe financiare; edhe pse janë të vetëm në pushtet, nuk po çojnë për skrap tepsinë, por Shqipërinë.”, shkuran Agron Duka.Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Banorët e “Astirit” i bëjnë pritë Ramës, duke mos e lejuar të kalojë rrugën. Tensionohet situata, efektivët e policisë ushtrojnë…Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha bëri sot një deklaratë të fortë nga Shkodra, nga ku deklaroi se s’do të…Nis mbledhja e parë e Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore. Përveç anëtarëve të mazhorancës dhe opozitës së re, të…Chris Patten E vizitova për herë të parë Sri Lankën si ministër i zhvillimit për Britaninë në vitet 1980, gjatë…Dr. Stefan Pinguli Tre pyetje janë të natyrshme t’ia bëjmë vetes qysh në fillim: Përse Kuvend Albanologjie? Përse në Tiranë?…Aktivistë të Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit Kombëtar kanë vendosur sot gërmat në fasadën e godinës. Rudi Erebara ishte ai…Adresa: Redaksia: ( +355 ) 44 309 215 [email protected] Marketing: ( +355 ) 44 309 210 ( +355 ) 69 87 90 918 [email protected] Politikat e privatësisë www.shekulli.com.al është botim i UNIpress shpk me Nipt: L21623018M Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2019. Website designed by TOK / Digital Agency

Ish-deputetja e LSI, Silva Caka, tha se lënien e mandateve në bllok nuk e ndalon Kushtetuta. E ftuar në studion e lajmeve të ‘Rtv Ora’, ajo solli edhe një precedent në Indi, në vitin 2002. Opozita indiane në atë kohë i dorëzoi mandatet në bllok për shkak të një raporti, ku ishin konstatuar shkelje.Silva Caka: Unë do t’ju përmend një precedent, i cili ka ndodhur realisht në Indi, në vitin 2002. E gjithë opozita e bashkuar ka dorëzuar mandatet në bllok, vetëm për një raport të një institucioni, i cili mund të barazohet me KLSH që ne kemi, një raporti i dalë nga KLSH që faktonte disa shkelje, që kishin një kosto financiare në buxhetin e shtetit, e detyroi opozitën indiane në vitin 2002 që të dorëzonte mandatet në bllok. Nuk është rasti i parë që ndodh. Është një precedent që ndodh. Një tjetër rast ka ndodhur në Rumani, ku një parti e tërë dorëzoi mandatet në bllok.Deputetët e rinjReferuar deputetit Ralf Gjoni, i cili pranoi mandatin e deputetit, Caka tha se ai është vetëpërjashtuar nga LSI, që në momentin që nuk iu bind vendimit të Kryesisë së LSI. “Të gjithë ata anëtarë apo kandidatë, që kanë qenë në listat e LSI dhe që nuk i janë bindur një vendimi të marrë nga Kryesia e LSI për të mos pranuar mandatet e lëna nga deputetët, janë të vetëpërjashtuar nga anëtarësia e LSI”, është shprehur ndër të tjera në intervistën e saj, Sliva Caka. Ajo e akuzoi Ralf Gjonin se po bëhet vegël e Ramës.

Ish-deputetja e LSI, Silva Caka tha se lënien e mandateve në bllok nuk e ndalon kushtetuta. E ftuar në studion e lajmeve të RTV ORA, ajo solli edhe një precedent në Indi, në vitin 2002. Opozita indiane në atë kohë i dorëzoi mandatet në bllok për shkak të një raporti, ku ishin konstatuar shkelje.”Unë do t’ju përmend një precedent, i cili ka ndodhur realisht në Indi në vitin 2002. E gjithë opozita e bashkuar ka dorëzuar mandatet në bllok, vetëm për një raport të një institucion i cili mund të barazohet me KLSH që ne kemi, një raporti i dalë nga KLSH që faktonte disa shkelje që kishin një kosto financiare në buxhetin e shtetit, e detyroi opozitën indiane në vitin 2002 që të dorëzonte mandatet në bllok. Nuk është rasti i parë që ndodh. Është një precedent që ndodh. Një tjetër rast ka ndodhur në Rumani, ku një parti e tërë dorëzoi mandatet në bllok”,-tha Caka.Referuar deputetit Ralf Gjoni, i cili pranoi mandatin e deputetit, Caka tha se ai është vetëpërjashtuar nga LSI që në momentin që nuk iu bind vendimit të kryesisë së LSI.”Të gjithë ata anëtarë apo kandidatë që kanë qenë në listat e LSI dhe që nuk i janë bindur një vendimi të marrë nga kryesia e LSI për të mos pranuar mandatet e lëna nga deputetët janë të vetëpërjashtuar nga anëtarësia e LSI”.