Lajme KLSH    

Publikuar më 02.03.2019 nga Xhentila GjoshiTransaksione të paligjshme, tjetërsimi i pronave publike dhe falsifikimit të dokumentacionit të pronësisë kanë vijuar edhe në vitin 2018. Abuzimet nga Hipotekat zbardhen në raportin e KLSH-sëNeritan GjergoKontrolli i Lartë i Shtetit ka publikuar rezultatet e auditeve të kryera për të gjithë vitin 2018 në Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. Në raportin e zbardhur, janë konstatuar parregullsi, të cilat janë evidentuar duke hulumtuar në procesin e regjistrimit të pasurive, transaksioneve të paligjshme të kryera me to, tjetërsimit të pronave publike, falsifikimit të dokumentacionit të pronësisë me qëllim përfitimin padrejtësisht të titujve të pronësisë në zonat turistike dhe bregdetare etj. Gjatë periudhës janar–dhjetor 2018, KLSH ka realizuar 8 auditime në zyrat e regjistrimit, ku është konstatuar një dëm ekonomik i matshëm në vlerën 236,564 mijë lekë dhe të ardhura të munguara në vlerën 188,845 mijë lekë. KLSH thekson se, krahas dëmit ekonomik të matshëm në këto institucione ekziston edhe një dëm ekonomik i fshehur dhe i pamatshëm, shumë herë më i lartë se i pari, i cili lidhet me një zinxhir të stërzgjatur pasojash sociale, mjedisore, ligjore dhe njerëzore, të shkaktuara si pasojë e paligjshmërive të kryera ndër vite me pronat nga ana e punonjësve dhe drejtuesve të ZVRPP-ve të cilat së bashku me problematikën e proceseve gjyqësore përbëjnë dhe burimin kryesor të faturave të papërballueshme që Shteti Shqiptar duhet të paguajë tashmë dhe në vijim si pasojë e vendimeve të Gjykatës së të Drejtave të Njeriut në Strasburg.GjetjetJanë rekomanduar në total për 8 subjektet e audituara, 510 masa organizative, 53 masa zhdëmtimi dhe 70 masa disiplinore, nga të cilat 40 masa “largim nga puna”, 30 masa “vërejte deri në largim nga puna”, janë kallëzuar penalisht 32 punonjës të këtyre institucioneve përfshirë edhe drejtuesit e tyre, si dhe në 2 raste është përcjellë materiali për vlerësim nga prokuroria si indice për kallëzim penal. “Është evidentuar një mungesë e vullnetit për zbatimin e këtyre rekomandimeve, dhe mosveprim, nga ana e Drejtuesve të Institucioneve përkatëse, por krahasuar me vitet e mëparshme ka një rritje të nivelit të zbatimit të rekomandimeve të KLSH-së”, thuhet në raport. KLSH ka theksuar sakaq edhe që nga Departamenti i Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit gjatë vitit 2018 janë administruar 241 ankesa në lidhje me problemet e pronësisë, transaksionet e paligjshme të kryera me to, falsifikimet e dokumentacionit të pronësisë me qëllim përfitimin padrejtësisht të titujve të pronësisë në zonat turistike dhe bregdetare, të cilat janë shqyrtuar me përgjegjësi, objektivitet dhe profesionalizëm në një seksion të veçantë në Raportet Përfundimtare të Auditimeve të ushtruara nga KLSH në ALUIZNI apo ZVRPP. “Vetë numri i madh i këtyre ankesave që qytetarët kanë paraqitur dhe vazhdojnë të paraqesin në KLSH në lidhje me paligjshmërinë dhe parregullshmërinë e veprimtarisë së ALUIZNI-eve dhe ZVRPP-ve tregon jo vetëm për besimin që qytetarët kanë karshi KLSH-së dhe auditimeve të tij por edhe për shkallën e lartë të paligjshmërisë dhe parregullshmërisë në këto institucione. Në auditimin në Agjencinë e Trajtimit të Pronave Tiranë, është konstatuar se janë marrë vendime për kompensim financiar në mungesë të vendimeve të ish-KKKP, dokumentacionit të kërkuar ligjor dhe të parregullta, kanë bërë kompensime financiare jo sipas zërit kadastral që prona ka pasur në kohën e shpronësimit. Kanë ndryshuar gjendjen e llojit të pronës nga tokë arë, shkurre, tokë pa fryt në truall, duke ndryshuar vlerën e kompensimit në dëm të shtetit, si pasojë e moszbatimit të procedurës së rregullt ligjore të vlerësimit financiar të vendimeve për kompensim me efekte financiare negative në fondin e kompensimit të ish-pronarëve në vlerën 736,006 mijë lekë. Ka kompensuar fizikisht më tepër me sipërfaqen totale prej 145735m2(14.57 ha) arë, Kanë bërë rivlerësim të vendimeve administrative të formës së prerë në kundërshtim me Vendimit nr.1, datë 16.01.2017 të Gjykatës Kushtetuese dhe qëndrimit të Komisionit të Venecias nr.861/2016, CDL-AD(2016) 023.”- përfundon raporti i KLSH.DëmiNga auditimet e kryera gjatë vitit 2018 nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, vlera e efekteve negative në buxhet nga keqmenaxhimi, shpërdorimi i fondeve publike, apo korrupsioni ka arritur në shifrën rekord prej afro 1.5 miliardë dollarësh. E dhëna vjen përmes raportit përfundimtar të punës së Departamentit të Auditimit të Buxhetit të Kontrollit të Lartë të Shtetit.  Krahasuar me një vit më parë, kur totali i dëmit arrinte në 1.1 miliardë dollarë vlera e munguar në buxhetin e shtetit është rritur me rreth 36%. Për vitin 2018, grupet e auditimit të Departamentit të Auditimit të Buxhetit kanë ushtruar kontrolle në 24 subjekte, në disa prej të cilave janë përfshirë edhe auditues polakë.Të dhënaDëmi ekonomik në ZVRPP Tiranë është 18,959 mijë lekë, si pasojë e mos aplikimit të penaliteteve për regjistrimin e pasurive të paluajtshme jashtë afateve ligjore të përcaktuara dhe mos nxjerrjen e urdhër kufizimit deri në arkëtimin e detyrimeve42,363 mijë lekë llogaritet dëmi ZVRPP, Malësi e Madhe, si pasojë e regjistrimeve të pasurive të paluajtshme sipas AMTP-ve personave që nuk janë përfitues të tokaveZVRPP Fier, ka kryer dëm 128,166 mijë lekë, si pasojë e mos llogaritjes së taksës për kalimin e pronësisë për sipërfaqet e përbashkëta dhe mos pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë nga subjektet ndërtuese32 punonjës janë kallëzuar penalisht, ndërkohë që janë dhënë 40 masa për largim nga puna dhe 30 të tjera  “vërejte deri në largim nga puna”Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Kompanitë e interesuara kanë kohë deri në datën 10 mars për dorëzimin e ofertave. Shkak për shtyrjen e afateve është…Tenderi i pastrimit për pjesën lindore të qytetit të Shkodrës do të kushtojë 1 miliardë lekë për 5 vitet në…Së shpejti, një paketë cigare nuk do të mund ta blesh dot në çdo dyqan lagje, apo supermarket, apo lokal….Nga Koço Kokëdhima Një ditë pasi delegacioni i Parlamentit Evropian erdhi në Tiranë, kreu i PE-së, Antonio Tajani, në OKB,…Ndue Ukaj Shkrimtari i madh, Gjergj Fishta, më 1914, e shkroi satirën e njohur, “Nën hajat të parrizit.” Sipas satirës,…Shemben punimet e para për vendosjen e shtatores së Skënderbeut në Lezhë. Specialisti i trashëgimisë Paulin Zefi thekson se një…Adresa: Redaksia: ( +355 ) 44 309 215 [email protected] Marketing: ( +355 ) 44 309 210 ( +355 ) 69 87 90 918 [email protected] Politikat e privatësisë www.shekulli.com.al është botim i UNIpress shpk me Nipt: L21623018M Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2019. Website designed by TOK / Digital Agency

Publikuar më 23.02.2019 nga Daniela GrricaBashkia e Tiranës kontrakton një kompani private për rregullimin e 11 hapësirave të vogla. Kosto e projektit u përgjysmua në muajin dhjetor kur u hap gara. Dyshime për garën dhe kompaninë fituese Neritan GjergoFasadat dhe rregullimi i hapësirave të vogla në kryeqytet do të kushtojnë këtë vit 52 milionë lekë. Bashkia e Tiranës ka shpallur tenderin në fund të dhjetorit, ndërsa dy ditë më parë është shpallur edhe fituesi. Bëhet fjalë për kompaninë Aurora Konstruktion, e cila ka fituar garën përballë dy operatorëve të tjerë, të cilët janë skualifikuar për shkak të mosplotësimit të disa kritereve teknike, ndërsa shpallja e fituesit shënjohet me redflag (flamur të kuq). Skualifikimi nga gara i  konkurrentëve, në praktikën e prokurimeve konsiderohet një ngjarje ose rrethanë që  tregon një shqetësim apo ekspozim mbi rrezik potencial të pajtueshmërisë ligjore për sjellje të paligjshme ose joetike të biznesit, veçanërisht në lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit të ligjeve anti-korrupsion.Projekti  Në programin e zhvillimit të qytetit për vitin 2019, dokumentet e bashkisë llogarisnin riparimin e 11 mikrohapësirave me vlerë 100 milionë lekë. Ky propozim është dokumentuar paralelisht me çeljen e tenderit në muajin dhjetor, dhe nuk dihet pse shuma është përgjysmuar gjatë përcaktimit të fondit limit në prokurime. Sipas përshkrimit të përgjithshëm, vlerësohet nga ana e institucionit se projekti ka si qëllim krijimin e hapësirave publike dhe rikonceptimin e atyre ekzistuese. Faza e pare e projektit nis me 11 hapësira publike në pole tashmë të krijuara, të dukshme dhe me ndikim të menjëhershëm ku në të ardhmen projekti mund të vazhdojë në formë zgjerimi drejt brendësisë së lagjeve dhe periferisë. Parashikohen 3 tipologji ndërhyrjeje në mikrohapësirat publike: Hapësirat Publike të ndërmjetme, ritrajtim i hapësirave ekzistuese dhe hapësirat publike mes pallateve. Hapësirat publike të ndërmjetme transformojnë hapësirat e mbipërdorura dhe të panevojshme për qarkullimin e makinave në hapësira publike. Këto hapësira publike rikonfigurojnë kryqëzime që janë të pasigurta apo të papërdorura, duke i kthyer në një peizazh të qytetit e duke impaktuar lagjen e bizneset përreth. Në këtë projekt janë 7 hapësirat publike të ndërmjetme: Kafe Flora, Kont Urani, Selvia,Medreseja, Stadiumi Dinamo,blloku Partizani. Ritrajtimi i hapësirave publike ekzistuese në këtë projekt janë: Sheshi i Kasharit, Lulishtja Çajupi, 5 Maji. Hapësirat Publike mes pallateve në këtë projekt janë: Blloku i banimit Laprakë dhe Selita”.  “Bashkia e Tiranës me ndërhyrjet në hapësirat publike (Sheshi Skënderbej, Pazari i Ri, Liqeni, Bulevardi i ri, Lojërat për fëmijë etj.,) ka treguar përthithjen e menjëhershme nga banorët e qytetit të këtyre hapësirave, duke treguar në të njëjtën kohë mungesën e tyre për një kohë të gjatë në strukturën e qytetit. Kjo ka ndi­kuar në përjetimin më intensiv të qytetit, ka rritur vlerën e pronave rreth tyre, si dhe ka rritur në mënyrë të ndjeshme ofertën për turistët. Si një nevojë imediate këto investime janë përqendruar kryesisht në zonën qendrore të qytetit. Projekti i mikrohapësirave publike vjen si vazhdimësi e konceptit për një qytet me të mirë me fokus këmbësor”, përshkruhet në relacionet e projekteve.FituesiKompania Aurora Konstruksion administrohet nga 4 aksionerë, Agron e Valbona Jaupllari, si dhe Astrit Haxhiu e Sabri Keço. Me një kapital themeltar prej 99 milionë lekësh, kjo kompani e themeluar në vitin 2000 ka fituar 8 kontrata publike, ndërsa kryen veprimtari në fushën e ndërtimit, prodhim, montim të çdo lloj qofshin civile, industriale apo bujqësore, ndërtim linja elektrike, hidraulike, ujësjellës, kanalizime, rrugë, prita, ura, tunele, vepra arti e restaurime. Në fushën e studimit, projektimit, ndërtimit e shfrytëzimit të objekteve civile, industriale, bujqësore, HeC-ve, gurore, gjithë llojeve të materiale të ndërtimit si inerte, betoni, parafabrikate të ndryshme dhe konstruksion e tubacione metalike të të gjitha llojeve etj. Kryerja e çdo lloj operacioni dhe transaksioni në lidhje me importimin, eksportimin, prodhimin dhe tregtimin me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshme ushqimore, industriale, bujqësore e blegtorale. Veprimtarin e shkëmbimeve valutore, transfertave dhe postave brenda dhe ashte vendit. Ruajtje transport dhe përdorim të lëndëve plasëse në Shqipëri dhe jashtë saj. Transport mallrash e udhëtaresh me mjete rrugore, detare dhe ajrore brenda dhe jashtë vendit. Vlen të theksohet se administratori i kompanisë, Jaupllari është pjesë e listës së zezë të ndërtuesve të shpallur afro një vit më parë nga ALUIZNI me një tjetër firmë ndërtimi.Amortizime Pas fushatës së pemëve dhe asaj të biçikletave, bashkia e Tiranës po i mëshon fort idesë për shfrytëzimin e hapësirave të vogla në lagje dhe pranë rrugëve kryesore, një formë e re kjo që së jashtmi merr përgëzime nga qytetarët, por  nga ana tjetër ngre dyshime për matjen e shpenzimeve që kryhen me paratë e taksapagueseve. Por, këto hapësira, deri më tani kanë rezultuar të jenë ineficente. Të tilla kanë dalë rezultatet e një raporti të Kontrollit të Lartë të Shtetit për 26 këndet e lojërave që janë ndërtuar deri më sot. “Që nga momenti i krijimit, Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, pavarësisht nga përpjekjet,  nuk ka vepruar në mënyrë eficente për të identifikuar prioritetet kryesore sa i takon planifikimit, ndërtimit dhe mirëmbajtjes së parqeve rekreative, veçanërisht për këndet e lojërave. Prej vitit 2016 janë ndërtuar 26 kënde lojërash të rinj, një pjesë e konsiderueshme e të cilave, nuk plotësojnë kushtet dhe kriteret e praktikave më të mira. Gjithashtu janë evidentuar kënde lojërash ekzistues të cilat janë plotësisht të amortizuara dhe nga ana e APR-së nuk është marrë asnjë iniciativë për riparimin dhe kthimin e tyre në gjendje funksionale” thuhet në raportin e KLSH. I njëjti raport nënvizon se nga ana e Bashkisë nuk është bërë ndonjë planifikim apo strategji afatmesëm apo afatgjatë që të përfshijë parqet rekreative apo këndet e lojërave.ShpenzimetPër këtë vit Bashkia e Tiranës planifikon të shpenzojë 18.3 miliardë lekë investime, ku peshën më të madhe e zënë shpenzimet operative dhe ato te personelit me 62 për qind. Sipas projektbuxhetit 2019-2021, shpenzimet e përgjithshme të Bashkisë për periudhën 3-vjeçare, për të gjitha funksionet parashikohen respektivisht në masën 18,3 miliardë lekë, 17,2 miliardë lekë dhe 16,4 miliardë lekë, me rënie nga viti në vit. Në parashikimet e tre viteve buxhetore është përfshirë edhe fondi që planifikohet të mbartet nga vitet paraardhëse. Konkretisht, sa i përket vitit 2019, shpenzimet kapitale apo ato që shkojnë për investime, zënë rreth 7 miliardë lekë. Ndërsa pjesa tjetër prej 11.3 miliardë lekësh do të shkojë për pagat e personelit dhe shpenzimet e tjera operative. Raporti mes shpenzimeve korrente dhe atyre kapitale është respektivisht 62% me 38% për vitin e ardhshëm, ndërsa në periudhë afatmesme parashikohet një rritje e lehtë investimesh në vitin 2020 me 7.1 miliardë lekë dhe më pas rënie në vitin 2021, në 5.9 miliardë lekë.Investimet4 hapësira në një rrugë, shpenzimet të çmendura Në relacionin e bashkisë, në pjesën ku detajohen projektet për ndërhyrje, riparim, rehabilitim etj., vihen re një sërë projektesh ku vlera e investimin kap shifra alogjike. Një prej tyre është edhe projekti për riparimin e Bulevardi “Zogu i Parë”, nga Hotel Tirana dhe përfundon te ish-stacioni i Trenit. Në ndërhyrjet e saj në infrastrukturën brenda qytetit, bashkia e Tiranës planifikon të kryejë punime në Bulevardin Zogu i Parë. Sipas përshkrimit, të dalë nga Aparati i Bashkisë, thuhet se “rehabilitimi i këtij segmenti parashikon ndërhyrjen për përmirësimin e shtresave rrugore, trotuareve rrjetin e kanalizimeve të ujërave të shiut, ndriçimin rrugor e gjelbërimin. Ky projekt parashikon gjithashtu unifikimin e fasadave, si dhe krijimin e 4 mikrohapësirave, gjatë këtij aksi, të cilat do të shërbejnë për aktivitete të ndryshme. Në projekt nuk parashikohet ndryshimi i profilit tërthor të rrugës”. Por, ajo çka bie në sy në këtë projekt, i cili konsiston vetëm në riparim është kostoja e tij. Plot 850 milionë lekë (rreth 8 milionë dollarë) do të shpenzohen për 600 metra rrugë. Një rrugë, e cila ndryshe nga Unaza e Re nuk ka as vepra arti, dhe as tunele e mbikalime. E llogaritur në vijë kilometrike, kosto e përgjithshme e rrugës del 15 milionë dollarë për kilometër. Një tjetër projekt për rehabilitimin e fasadës së një pallati në kryqëzimin e rrugës së Dibrës me Unazën e Vogël, do të kushtojnë plot 32 milionë lekë. “Ky objekt ndodhet në kryqëzimin e Unazës së Vogël me rrugën e Dibrës në qendër të Tiranës dhe ka si qëllim harmonizimin e tij me mjedisin përreth. Fasada e këtij objekti është e amortizuar dhe në pjesë të veçanta e dëmtuar. Projekti parashikon unifikimin e fasadës me ndërhyrje në riparimin dhe lyerjeve e fasadës. Kjo ndërhyrje do të kryhet duke ruajtur arkitekturën ekzistuese të objektit”, shkruhet në përshkrimin e investimit. Pra, vetëm boja e pallatit do të kushtojë 32 milionë lekë. Më tej, bashkia synon të investojë edhe për rikonceptimin e parkut Rinia (parqe, shkallare, sheshe pushimi etj) dhe për rikonceptimin e kopshtit zoologjik pranë liqenit artificial në një sipërfaqe 5 hektarë. Shpenzimi për të dy projektet së bashku do të jetë mbi 900 milionë lekë (8.2 milionë dollarë).Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Godina ngjitur me Pallatin e Kulturës shembet pa paralajmërim për t’i lënë vendin projektit të pa hartuar ende. Dyshime që…Personat duhet të tërheqin dokumentin në zyrat e Hipotekës në Vlorë. Emrat në radhë, pasi kanë marrë lejen e legalizimit…Zbardhen deklaratat e pasurisë së Ministrit të Brendshëm, Sandër Lleshaj.  Ish-gjenerali ka përfituar kredi si funksionar në Ministrinë e Mbrojtjes…Skënder Sadri Kapiti Këtë si pyetje po ia drejtoj të gjithë atyre dhe sidomos politikanëve e pushtetarëve, si p. sh….Koço Kokëdhima Situata politike në vend nuk është e papritur. ZGJIDHJA e kishte parashikuar këtë që do të ndodhte që…Këtë fundjavë, jeta kulturore në qytetin muze të mbrojtur nga UNESCO është ringjallur. Në qytetin e Beratin, gjatë ditës së…Adresa: Redaksia: ( +355 ) 44 309 215 [email protected] Marketing: ( +355 ) 44 309 210 ( +355 ) 69 87 90 918 [email protected] Politikat e privatësisë www.shekulli.com.al është botim i UNIpress shpk me Nipt: L21623018M Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2019. Website designed by TOK / Digital Agency

Ish-Drejtori i Rezervave Irfan Dashi, në krye të listës së abuzimeve dhe i paditur nga KLSH në prokurori KLSH: Dëmi ekonomik me shkelje financiare sipas fushave për periudhën janar – shtator 2018 në total kap shumën e 957.3 milionë euro Në fund të vitit 2017, KLSH ka nisur Auditimin e institucioneve, të cilat u evaduan në muajin mars të vitit 2018. Për shkeljet e konstatuara u propozuan masat disiplinore dhe administrative të rekomanduara, rekomandime për ndryshime apo përmirësim të legjislacionit si edhe kallëzimet penale të përcjella në Prokurori. Parregullsi dhe shkelje financiare, në të ardhurat dhe në shpenzimet e kryera, me dëm ekonomik në shumën totale prej 4,993,758 mijë lekë ose 39.7 milionë euro. Shkelje të disiplinës financiare me ndikim negativ në performancën e subjekteve të audituara, në shumën totale prej 115,349,578 mijë lekë, afërsisht 917.6 milionë euro nga e cila: 44,144,180 mijë lekë në fushën e të ardhurave, afërsisht 351.1 milionë euro. Në fushën e shpenzimeve jo me eficiencë, efektivitet dhe ekonomicitet të fondeve janë gjetur shkelje që kapin vlerën e 71,205,398 mijë lekë afërsisht 566.5 milionë euro. Në total janë konstatuar shkelje në shumën 120,343,336 mijë lekë ose afërsisht 957.3 milionë euro. Por situata e abuzimeve të konstatuara nga KLSH , sipas investigimeve të “Telegraf “ po keqpërdoret nga disa institucione dhe individë të audituar , dhe të gjetura me shkelje, duke krijuar pengesa për ekonominë dhe bizneset, pasi qytetarëve u thuhet se na ka gjetur me shkelje KLSH dhe duhet të prisni deri sat ë sqarohet situate. Kjo më tepër sesa e vërtetë është një pretekst që këta individë sidomos në hipoteka, institucione dhe bashki po kërkojnë që nëpërmjet detyrave të lëna nga auditimi të përfitojnë ndaj qytetarëve duke u bllokuar atyre shërbimet. Ndërkohë që disa individë të tjerë të konstatuar me shkelje ,janë larguar “gjoja me dëshirë” nga Shërbimi Civil dhe kanë filluar punë në ndërmarrje sh.a., të cilat nuk i përfshin statusi i nëpunësit civil. Rasti më skandalozë dhe fyes për drejtësinë dhe shtetin është ai i Drejtorit të Rezervave të Shtetit Irfan Dashi, i cili është i pari në listën e të paditurve për në prokurori, por edhe në gjykatë, por çuditërisht është emëruar para disa ditësh me dyfishin e pagës pranë OST edhe, falë vendimit abuziv të gjyqtares së shkallës parë Tiranë, Enkela Bajo (Vlora). Kallëzimet e KLSH-së , në total numri i personave të kallëzuar arrin në 98 Kallëzimet për ndjekje penale Gjatë kësaj periudhe, nga ana e KLSH-së janë bërë 34 kallëzime dhe indicie penale, për drejtues kryesisht të rangut të mesëm dhe të lartë, konkretisht në këto institucione:   1) Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit (Titullari i Institucionit); 2) Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Kamëz – Vorë (Ish-përgjegjës i sektorit të legalizimit, Përgjegjës i sektorit të legalizimit, Specialist i sektorit të hartografisë, Ish-përgjegjës i sektorit të hartografisë, Ish-përgjegjës i sektorit të hartografisë, Ish-përgjegjës i sektorit të hartografisë, Specialiste në zyrën e legalizimit);  3) ZVRPP Malësi e Madhe (Ish-regjistrues, Ish-regjistrues, Ish-specialist);  4) ZVRPP Elbasan (Specialiste, Specialist, Ish-regjistrues, Ish-regjistrues, Ish-regjistrues, Ish-regjistrues, Ish-regjistrues, Ish-regjistrues, Ish-regjistrues, Ish-regjistrues, Specialist, Specialist, Ish-specialist); 5) Enti Rregullator i Energjisë (ERE) (Kryetar i Entit Rregullator të Energjisë); 6) Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar (Zv.Drejtor i AAC); 7) Bashkia Belsh (Kryetar i Bashkisë, Drejtor i Bujqësisë, Ish-përgjegjës i Urbanistikës, Ish-juriste) {Në cilësinë e anëtarëve të KVO-së}; 8) Bashkia Belsh (Kryetar i Bashkisë, Mbikëqyrës i Kontratës, Kolaudatore, Kolaudator); 9) Bashkia Rrogozhinë; 10) Bashkia Rrogozhinë (Mbikëqyrës i punimeve në shoqërinë “C..” sh.p.k); 11) Bashkia Rrogozhinë (Ish-Kryetar i Bashkisë në cilësinë e Kryetarit të Komisionit të Qiradhënies së Tokës Bujqësore të Pandarë). 12) Universiteti Fan S. Noli Korçë (Inxhinier Ndërtimi, më cilësinë e Mbikëqyrësit të Punimeve); 13) Spitali Universitar i Traumës; 14) ZVRPP Fier ( Zv/Regjistrues, Përgjegjës Zone, Jurist, Specialist); 15) ZVRPP Tiranë (Ish-Regjistruese, Specialist dhe Ish-Përgjegjës Zone, Ish-Përgjegjëse e Sektorit të Legalizimeve, Specialist, Ish-Specialist Hartograf, Përgjegjës Sektori); 16) Drejtoria Rajonale e Mjedisit Berat (Drejtor i DRM Berat, Tre Specialist të Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis); 17) Hekurudha Shqiptare Sha Durrës; 18) Spitali Rajonal Shkodër (Ish-Drejtor i Spitalit Rajonal Shkodër); 19) Bashkia Lezhë, ish-komuna Ungrej (Administrator, në cilësinë e titullarit të AK, Ish-përgjegjëse e Zyrës së Financës, në cilësinë e kryetarit të KVO, Nëpunës i Gjendjes Civile, Ish-sekretar i Këshillit të Komunës); 20) Bashkia Lezhë, ish-komuna Blinisht (Sekretar, në cilësinë e Kryetarit të KVO, Administrator, Specialiste në Zyrën e Tatimeve, Ish-Arkivist, Specialist pyjesh);  21) Bashkia Lezhë, ish-komuna Zejmen (Ish-Kryetar i Komunës, Ish-përgjegjës i Zyrës së Financës); 22) Bashkia Lezhë (Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit); 23) Bashkia Këlcyrë (Specialist i Kadastrës (në cilësinë e Kryetarit të KVO, Përgjegjëse e Zyrës së Taksave dhe Tarifave Vendore (Në cilësinë e anëtarëve të KVO-së), Inspektor i Taksave dhe Tarifave Vendore (Në cilësinë e anëtarëve të KVO-së); 24) Bashkia Konispol (Përgjegjësi i Zyrës së Financës, Drejtori i Urbanistikës, Specialiste Juriste, Specialist i Drejtorisë së Urbanistikës, Specialist i Drejtorisë së Urbanistikës, Ish-Zv/Kryetari i Bashkisë Konispol, Specialist i Drejtorisë së Bujqësisë); 25) Indicie për hetime të mëtejshme mbi veprime mashtruese në dëm të imazhit të KLSH-së, për Znj. I. K., për konsumimi e figurës së veprës penale të “Mashtrimit”, parashikuar në nenin 143 të Ligjit nr.7895, datë 27.01.1995 “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, me ndryshimet përkatëse, dërguar Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë; 26) ALUIZNI Lushnje; 27) ALUIZNI Qarku Durrës (Ish-Drejtor i Drejtorisë Rajonale, Ish-Drejtor i Drejtorisë Rajonale, Specialist/Hartograf, Specialist/Juriste); 28) ZVRPP Sarandë (Ish-Regjistruese, Ish-Zv.Regjistrues, Specialist Hartograf, Përgjegjëse e Sektorit të Regjistrimit, Ish-specialist jurist, Ish-Specialist Jurist, Ish-specialist Jurist, Ish-Regjistruese, Ish-Specialist Jurist, Ish-Specialist Hartograf, Ish-Regjistrues, Ish-Regjistrues); 29) Bashkia Dibër (Ish-Kryetar i Bashkisë, Drejtor i zyrës së Financës në cilësinë e Kryetarit të KVO), Ish-Përgjegjësit dhe Përgjegjësit e Sektorit (në cilësinë e anëtarit të KVO); 30) Bashkia Korçë (Ish-komunat Voskop dhe Bulagerc);  31) Bashkia Kolonjë; 32) Bashkia Gjirokastër; 33) Bashkia Gjirokastër; 34) Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (Indicie për dijeni, analizë dhe vlerësim të elementëve të veprës penale).

“Krizat politike të viteve të fundit nuk janë kriza mosbesimi midis palëve politike dhe as çështje parimesh, por në thelb janë kriza të përfaqësimit dhe të deformimit në sistemin politik”.Në këtë përfundim ka arritur “Instituti i Studimeve Politike”, ku në analizën e bërë publike pohon se  baza e këtyre krizave janë dy faktorë: personalizimi i partive politike duke i kaluar ato nga parti me bazë vendimmarrëse në parti – lider në funksion të agjendës së kryetarëve të tyre, si dhe ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 që krijuan edhe de juro një sistem vertikal vendimmarrës dhe përfaqësues”.Ndryshimet kushtetuese në vitin 2008 pamundësojnë mocionet e mosbesimit funksional ndaj kryeministrave dhe cenojnë rëndë parimin e ndarjes dhe balancës së pushteteve.Ato krijojnë sistem të mbyllur konkurrimi, përcaktim të deputetëve dhe të këshilltarëve nga listat partiake, pra nga titulli politik i partisë, dhe për pasojë, kufizim të ndjeshëm të konkurrencës dhe vertikalizim të vendimmarrjeve në parlament në zgjedhjen e institucioneve kushtetuese.Ndryshimet kushtetuese në vitin 2008 dobësuan rolin e Presidentit e të parlamentit, si dhe forcuan ndjeshëm rolin e Kryeministrit, i cili vijon të jetë njëherësh kryetar partie, kryetar mazhorancë, kryetar qeverie dhe burimi kryesor i vendimmarrjes politike në pushtetin legjislativ dhe ekzekutiv.Në të njëjtën logjikë edhe ndryshimet kushtetuese në vitin 2016 si dhe ndryshimet ligjore në organet e ndryshme që burojnë nga Kuvendi, u bënë në atë formë të tilla sa të sigurojnë vendimmarrje finale me 71 vota, pra 50+1% të përbërjes së Kuvendit. Aktualisht, i vetmi post që kërkon 84 vota, pra shumicë të kualifikuar, është Avokati i Popullit.Të dhënat e ISP tregojnë se edhe në dhjetor 2018 u bë një ndryshim tjetër i heshtur, ku edhe Inspektorit të ILDKPI iu ndryshua formula e zgjedhjes, nga votë e cilësuar në 71 vota në raundin e dytë dhe nga një në dy mandate. Vendi vijon prej më shumë se një viti të mos ketë Prokuror të Përgjithshëm me mandat të plotë, dhe prej tre muajsh të mos ketë Kryetar të KLSH funksional.Simbolika? Partitë dhe ata që kanë kontrollin, nuk kanë mësuar asgjë nga gabimet dhe dështimet e sistemit të personalizuar, përkundrazi, e duan atë aq shumë sa duan ta forcojnë akoma më shumë, mundësisht pa asnjë mundësi kontrolli, transparence dhe llogaridhënie.Zgjidhja? Historia politike e demokracisë na mëson se ka vetëm një zgjidhje: reformim i plotë i sistemit përfaqësues (ndryshim të sistemit zgjedhor, hapësira ligjore stimuluese për kandidatë të pavarura dhe prurje të reja, krijim baze për referendume lokale e kombëtare, zgjedhje të Presidentit nga populli, shkurtim të numrit të deputetëve, heqjen e plotë të koncepteve të imunitetit parlamentar, reformim i plotë i ligjit të partive, detyrim për demokraci të brendshme reale partiake, reformim të financimit elektoral). Pra, zgjedhje është jetësimi real i nenit 1 (zgjedhjet), neni 2 (sovraniteti i popullit) dhe neni 9 (partitë demokratike e transparente) të Kushtetutës së Shqipërisë. Gjithçka tjetër, – fjalë apo fjalime, protesta apo marrëveshje, pakte apo raund tjetër me “lojë shahu” kanë vetëm vlerë simbolike e të përkohshme, por në thelb dhe në sjellje strategjike janë humbje kohe, ikje nga përgjegjësitë, bashkëfajësi dhe deja vu pa zgjidhje të qëndrueshme dhe afatgjatë.