Lajme KLSH    

Nga auditimet e kryera gjatë vitit 2018 nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, vlera e efekteve negative në buxhet nga keqmenaxhimi, shpërdorimi i fondeve publike, apo korrupsioni ka arritur në shifrën rekord prej afro 1.5 miliardë dollarësh.E dhëna vjen përmes raportit përfundimtar të punës së Departamentit të Auditimit të Buxhetit të Kontrollit të Lartë të Shtetit, i disponuar nga Scan.  Krahasuar me një vit më parë, kur totali i dëmit arrinte në 1.1 miliardë dollarë vlera e munguar në buxhetin e shtetit është rritur me rreth 36%.Për vitin 2018, grupet e auditimit të Departamentit të Auditimit të Buxhetit kanë ushtruar kontrolle në 24 subjekte, në disa prej të cilave janë përfshirë edhe auditues polakë.Sipas analizës së departamentit, Për vitin 2018 në auditimet e kryera janë lënë gjithsej 519 rekomandime për përmirësimin e gjendjes dhe problematikave të konstatuara, krahasuar me 409 rekomandime që ishin dhënë një vit më parë. Masat për shpërblim dëmi ekonomik të shkaktuara, të konstatuara gjatë auditimeve të vitit 2018 janë në shumën 2,2 miliardë lekë, afërsisht 22 milionë dollarë. Për këtë dëm janë propozuar nga KLSH 14 masa administrative, 138 masa disiplinore.  Në total efektet negative nga shkeljet në buxhet arrijnë vlerën e 159 miliardë lekëve, afërisht 1.5 miliardë dollarë.Lorenc Rabeta/SCAN