Lajme KLSH    

Dr. Bujar Leskaj, Kryetar i KLSH-së: Gjatë aktivitetit ndergjegjësues që po zhvillohet midis KLSH-së dhe SIGMA-s, kreu i Kontrollit të Lartë të Shtetit shqiptar theksoi bashkpunimin midis institucioneve në vënd, Kuvendit të Shqiperisë dhe atyre ndërkombëtare. z. Leskaj theksoj se bashkëpunimi me Kuvendin është bazuar mbi bazën e katër shtyllave kryesore, të cilat kanë pasur si qëllim ruajtjen dhe kontrollin e shpenzimeve të fondeve të qeverisë… Mes të tjerave Kreu i KLSH-së shpreu kërkessn ndaj Kreut të Kuvendit z.Ruçi i pranishëm në aktivitet që të krijohet një memorandum për zbatueshmërinë e rekomandimeve dhe konstatimeve të KLSH-së. Një tjetër pikë ku u përqëndrua z. Leskaj kishte të bënte me Kufirin e Borxhit, Pastërtia e drejtuesve, dhe mbështetja për Reformën në Drejtësi dhe teprimin me koncesionet në formën e PPP Bashkpunimi Kuvend – KLSH dhe auditimi i audituesve.