Lajme KLSH    

Hekurudha Shqiptare ka përdorur subvencionin e akorduar për biletat e udhëtarëve për paga punonjësish. Kontrolli i kryer nga Kontrolli i Lartë i Shtetit për periudhën nëntor 2014-dhjetor 2017, ka evidentuar se subvencioni buxhetor prej 1.23 miliardë lekësh gjatë kësaj periudhe është përdorur në kundërshtim me ligjin.Një tjetër shkelje e rëndë e konstatuar nga KLSH është mospagesa e kësteve të një kredie marrë nga qeveria italiane, për një shumë prej 1.75 milionë eurosh.Kjo shumë është paguar më tej nga Ministria e Financave, me rrjedhojë një dëm financiar në buxhetin e shtetit.KLSH ka gjetur gjithashtu shkelje të tjera në procedurat e prokurimit dhe shlyerjes së faturave, për një vlerë totale mbi 25 milionë lekë.Për shkeljet e mësipërme, raporti përfundimtar i auditimit i është dërguar si indicia për vepra penale edhe Prokurorisë së Durrësit.Ersuin Shehu/SCAN